Terästeollisuus tärkeässä osassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä

WWF käynnisti vuoden 2023 lopulla Ready for Green Steel -kampanjan, jonka tarkoituksena oli kannustaa teräsalan yrityksiä vauhdittamaan vihreää siirtymää terästuotannossa ja lähettää vahva viesti teräksentuottajille maailmanlaajuisesti. Green Steel World haastatteli verkkolehteensä WWF Suomen projektipäällikköä Kirsi Vuorista kampanjan päätyttyä.

”Vaikka Suomi on yksi Euroopan, ellei koko maailman, kestävimmistä maista, on meillä vielä edessä monen vuoden työ päästöjen rajoittamiseksi. Vaikka monet terästeollisuuden vastuullisuuden edelläkävijöistä toimivat Suomessa, parantamisen varaa on vielä paljon. Juuri tämän takia laajaan kansainväliseen WWF-verkostoon kuuluva WWF Suomi päätti luoda kampanjan nimenomaan terästeollisuuden ympärille”, Vuorinen kertoo haastattelussa.

Enersense oli yksi kampanjaan osallistuneista yrityksistä. Enersense on suuri teräksen ostaja ja haluaa omalta osaltaan tasoittaa tietä ilmaston kannalta kestävämmälle teräksen tuotannolle.

”Koska siirtymä vaatii muutoksia koko teräsalan ekosysteemissä, meidän kaltaistemme toimijoiden on avattava keskustelua ja nostettava aktiivisesti esille uusia mahdollisuuksia ja tämän vuoksi osallistuimme kampanjaan. Siirtyminen puhtaampaan teräksen tuotantoon on paitsi välttämättömyys ilmastokriisin hillitsemiseksi, myös mahdollisuus rakentaa kestävää menestystä yhteistyössä asiakkaidemme ja muiden kumppaniemme kanssa”, toteaa Enersensen viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tommi Manninen.

Science Based Targets -aloite julkaisi heinäkuussa 2023 uuden ohjeistuksensa teräsalan tavoitteiden asettamisesta. Uudet ohjeet perustuvat 1,5 celsiusasteen kynnysarvoon perustuvaan hiilibudjettiin Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti. WWF, yksi SBTi:n perustajista ja kumppaneista, yrittää nyt saada terästeollisuuden keskeiset sidosryhmät sitoutumaan SBTi:hin ja tarjoamaan ohjeistusta uusimman ilmastotieteen mukaisesti.

”Osallistamme kahta pääsidosryhmää. Yksi on teräksen ostajat ja yritykset, jotka käyttävät pääasiassa terästä raaka-aineena. Ennusteiden mukaan teräksen maailmanlaajuinen kysyntä kasvaa tulevaisuudessa, ja siksi yritämme saada heidät sitoutumaan vähäpäästöisen vihreän teräksen osuuden kasvattamiseen. Toinen ryhmä koostuu rahoituslaitoksista ja sijoittajista. Toivomme, että tulevaisuudessa nämä sidosryhmät ovat halukkaita rajoittamaan sijoituksensa ja rahoituspalvelunsa teräsyhtiöihin, jotka ovat linjassa SBTi:n ohjeistuksen kanssa”, Vuorinen kertoo.

Lue lisää Green Steel World -verkkolehden artikkelista: https://viewer.joomag.com/green-steel-world-february-2024/0027475001708335639?utm_campaign=%5BSENT+NEW+ISSUE%5D+Green+Steel+World+February+2024&ref=email

Jaa