Laatupäällikkö Jani Pesonen: Työkavereilta saa aina tukea ja kannustusta

Jani Pesonen toimii Enersense Works Oy:n laatupäällikkönä sekä hitsauskoordinaattiorina. Jani aloitti työssään vajaa vuosi sitten. Aiemmin hän on toiminut paperi- ja energiateollisuuden parissa asiantuntijatehtävissä.

Laatupäällikön työssä Janin päivittäisiin tehtäviin kuuluu paljon erilaista työtä laadunvalvonnan parissa. Monipuolisen työn paras osuus onkin laaja ja paikoin haastavakin työkuva, sekä kannustava työympäristö.

”Päivittäisessä työssäni kohtaan useita eri tehtäviä, kuten uusien tarjousten laatuvaatimuksien katselmusta, käynnissä olevien projektien seurantaa, hitsaajapätevyyksien tarkastuksia, laatupoikkeamien käsittelyä ja tiimin kanssa uusien kehityshankkeiden läpikäyntiä”, hän kertoo.

”Parasta tässä työssä on ehdottomasti se, että Enersense tarjoaa monipuolisesti haasteita ja mahdollisuuksia kehittää omaa osaamista. Työnkuva on monipuolinen ja työkavereilta saa aina tukea ja kannustusta”, Jani lisää.

Jani on työskennellyt Enersensellä vasta alle vuoden, mutta hän on jo ehtinyt mukaan mielenkiintoisiin projekteihin, kuten vihreän vedyn tuotantolaitoksen rakennusprojektiin, jossa P2X Solutions Oy toimii rakennuttajana. Enersense vastaa laitoksen putkisto- ja laiteasennuksista.

”P2X-projekti on ollut tähän mennessä mielenkiintoisin, sillä tuotantolaitos on ensimmäinen laatuaan Suomessa. On hienoa olla mukana toteuttamassa tällaista uudenlaista, ympäristölle ystävällistä projektia”, hän toteaa.

Yksi Enersense Worksin keskeisistä tavoitteista vuonna 2023 oli laadunhallinnan ja hitsauksen laatujärjestelmän kehittäminen. Jani on ollut tiiviisti mukana myös tässä projektissa, ja tulokset ovat olleet jopa odotettua parempia.

”Enersense Worksin laadunhallinnan kehittäminen yleisesti, sekä hitsauksen laadunhallinnan toimintaohjeiden päivittäminen olivat keskeinen tavoite vuodelle 2023 – molemmat saavutettiin aikataulussa ja tulokset ovat olleet jopa ennakoitua paremmat. Kiitos tästä kuuluu Janille! On ollut ilo seurata miten tehokkaasti ja ammattimaisesti laadunhallinnan toimintatapoja ja ohjeistuksia on hänen toimestaan viety järjestelmällisesti oikeaan suuntaan”, toteaa Janin esihenkilö Mikko Lampinen.

Jaa