Enersense jatkaa Enerimin yhteistyökumppanina Helenin kaukolämpömittarointi­sopimuksessa

Enersense International Oyj:n Smart Industry-liiketoimintaan kuuluva tytäryhtiö Enersense IN Oy ja Enerim Oy ovat sopineet yhteistyön jatkumisesta Helen Oy:n kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen mittaus- ja etäluentapalveluita koskevan sopimuksen toteutuksessa. Vuonna 2019 solmitun sopimuksen kahden vuoden sopimusoptio astuu voimaan 1.1.2022 alkaen.

Enersense vastaa sopimukseen kuuluvien Helen Oy:n mittauslaitteiden asennus-, huolto-, korjaus- ja ylläpitotoiminnoista kentällä. Lisäksi sopimukseen sisältyy mittareiden varastointipalvelut sekä huollot, tarkastukset ja kalibroinnit laboratorio-olosuhteissa.

”Sopimuksen optiovuosien käyttö on jatkoa pitkäaikaiselle yhteistyöllemme Enerimin ja Helenin kanssa kaukolämpömittauksen palvelukokonaisuudessa. Enersense on sopimuksen jatkumisen myötä jatkossakin yksi merkittävimmistä palvelutoimittajista pääkaupunkiseudun kaukolämpömittaroinneissa. Kiitokset sopimusosapuolille luottamuksesta ja kaukolämpöyksikkömme henkilöstölle työpanoksestaan sopimusjatkon mahdollistamiseksi”, kommentoi Smart Services -liiketoiminnan johtaja Jari Simola.

Jaa