Turvallisuus ja vastuullisuus kehittyvät tiiviillä yhteistyöllä

Sisäisillä auditoinneilla on merkittävä rooli turvallisuuden ja vastuullisuuden edistämisessä Enersensellä. Parhaimmillaan sisäiset auditoinnit ovat tiedonvaihtotapahtumia, joissa nousee esiin hyviä käytäntöjä, joita voidaan ottaa osaksi koko konsernin yhteisiä toimintamalleja. Tärkeimpänä tavoitteena auditoinneilla on vaatimusten mukaisuuden varmentaminen.

Enersensellä sisäiset auditoinnit toteutetaan yleensä työmaakäynteinä, joissa auditointiryhmä haastattelee työmaalla työskenteleviä. Vuonna 2022 Enersensen Power-liiketoiminta on toteuttanut lukuisia sisäisiä auditointeja ympäri Suomen muun muassa voimajohto- ja sähköasematöihin liittyen. Esimerkiksi Kuopiossa Savilahden johtojärjestelytyöt olivat auditoinnin kohteena kesällä.

”Savilahden kohteessa oli kyse harvinaisesta kaupunkialueella tehtävästä voimajohtotyöstä, joka vaati paljon liikennejärjestelyjä, ja jossa oli vain vähän tilaa työskennellä. Työjärjestelyistä piti sopia monen eri yhteistyökumppanin kuten kaupungin, yliopiston ja pelastuslaitoksen kanssa. Työmaalla oli myös paljon työvaiheita ja useita vaiheperehdytyksiä, mutta kokeneen ja pätevän projektipäällikön johdolla projekti saatettiin onnistuneesti maaliin”, kommentoi Paavo Kaija auditointiryhmästä.

Viäntö-maisemapylvään pystytys Kuopion Savilahdessa

Pirttikosken sähköaseman sisäisessä auditoinnissa puolestaan tarkasteltiin perehdytyksen toimivuutta, sillä osa sähköasemakunnossapidon parissa työskentelevistä asentajista oli auditoinnin aikaan vielä perehdytysvaiheessa. Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen on Enersensellä ratkaisevan tärkeää, ja perehdytyksellä on tärkeä rooli henkilöstön hyvinvoinnin, turvallisuuden ja viihtyvyyden edistämisessä.

”Pirttikoskella perehdytykseen oli selkeästi panostettu. Lyhyestä perehdytysajasta huolimatta perehdytyksen laatu oli todella hyvä”, Kaija kertoo.

Pirttikosken sähköasema

Tämän vuoden aikana auditointiryhmä on vieraillut myös muun muassa Hirvisuolla voimajohtokunnossapidon kohteessa sekä Lavianvuoren sähköasemalla. Loppuvuodelle suunnitteilla on vielä vierailu sähköautojen latausinfran rakennuskohteeseen Helsingissä.

”Kaiken kaikkiaan auditoinneilla käytyjen keskustelujen pohjalta työskentelystä huokuu positiivinen yhdessä tekeminen ja samaan hiilen puhaltaminen. Kokeneemmat osaajat siirtävät hienosti tietoa tuoreemmille ammattilaisille perehdytyksen ja muun tekemisen myötä. Erityisesti työturvallisuuden eteen tehty työ on otettu hyvin vastaan kohteissa”, Kaija kehuu.

Kuopion Savilahden alue

 

Sisäinen auditointi Pirttikosken sähköasemalla
Jaa