Vastuullisuus yhä tärkeämmässä roolissa nuorten kesätyökokemuksessa

Vastuullinen kesäduuni 2023 -tutkimuksessa selvisi, että nuoret arvostavat kesätyössä eniten mahdollisuutta vaikuttaa omaan työhönsä ja tulla kuulluksi. Myös vastuullisuuden rooli kesätyökokemuksessa on kasvanut.

Oikotien toteuttamassa tutkimuksessa yli 13 000 nuorta kertoi kesätyökokemuksistaan. Tutkimuksen mukaan suurimpia kesätyökokemukseen vaikuttavia tekijöitä on muun muassa hyvä työilmapiiri, riittävä perehdytys ja riittävä tuki, joka mahdollistaa työssä kehittymisen.

Nuoret arvostavat yhä enemmän myös vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä. Kun heiltä kysyttiin vastuullisuuden merkityksestä, 89 % kaikista vastaajista oli sitä mieltä, että työnantajan vastuullisuus on tärkeä kriteeri kesätyöpaikan valinnassa. Esiin nousi myös työnantajamielikuvan merkitys. Nuorten mielestä on tärkeää, että hakuprosessin aikana syntynyt mielikuva vastaa todellisuutta.

Enersense on mukana Oikotien Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa myös tänä vuonna ja sitoudumme noudattamaan vastuullisen työnantajan periaatteita, jotka ovat:

  1. Kunnioitamme työnhakijaa: Viestimme vuorovaikutteisesti, inhimillisesti ja selkeästi työnhakijoillemme.
  2. Perehdytämme työhön kunnolla: Tarjoamme työhön tarvittavan perehdytyksen ja tukea itsenäisen työskentelyn alkaessa. Uudella työntekijällä on aina ensimmäisessä työvuorossa mukana kokeneempi työkaveri. Työturvallisuuteen perehdytetään etenkin työsuhteen alkaessa.
  3. Esihenkilömme ovat työntekijöitä varten: Työntekijöillemme on selkeää oman esihenkilön rooli ja käytettävyys. Esihenkilömme ovat koulutettuja auttaman ja tunnistamaan ennakoivasti työntekijöiden kohtaamia ja esiintuomia haasteita.
  4. Tarjoamamme työ on merkityksellistä, jossa saa kehittyä: Säännöllisillä kehityskeskusteluilla huomioimme sekä työntekijöiden halut että mahdollisuudet kehittyä ja edetä työssään. Tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa omaan työnkuvaan, jotta työ tulee jatkossakin olemaan merkityksellistä.
  5. Puutumme syrjivään kohteluun heti: Kohtelemme työntekijöitä oikeudenmukaisesti palkkauksen, työtehtävien ja roolien suhteen. Meillä kannustetaan jokaista olemaan oma itsensä, emmekä syrji ketään. Työntekijöille on selkeästi viestitty, kuinka he voivat välittää tietoa kohtaamistaan epäkohdista. Kaikkiin epäkohtiin puututaan.
  6. Huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista: Työpäivien pituudet ja resursointi suunnitellaan niin, että ne mahdollistavat jaksamisen työssä ja etteivät työntekijät ylikuormitu. Meillä kuunnellaan työntekijää ja joustetaan elämän eri vaiheissa.
  7. Maksamme kohtuullista palkkaa: Palkka on tärkeä motivaatiotekijä, joka lisää työn merkityksellisyyden kokemusta. Palkkojen perusteiden tulee olla organisaatiossa avoimet ja selkeät. Työntekijän tulee saada palkka ajoissa ja oikein.

Vietä sinäkin kesä vastuullisessa duunissa! Tutustu kesätyömahdollisuuksiimme ja hae pian: https://enersense.fi/avoimet-tyopaikat/kesatyopaikat/ 

Jaa