Voiko sähköautojen lataus olla myös kannattavaa liiketoimintaa?

Kun kyse on sähköautojen lataamisesta, voisi helposti ajatella, että se on vain välttämättömyys, joka tulee hoitaa tavalla tai toisella sähköautoa hankittaessa. Tyypillisesti lataaminen tapahtuu useimmiten kotona tai työpaikalla, ja osa sähköautoilijoista saattaa nykyisin päätyä lataamaan ajoneuvonsa myös julkisilla latauspisteillä. Lataaminen voi kuitenkin olla myös paljon enemmän, se voi olla myös kannattavaa liiketoimintaa. Ja mikä parasta, markkinoilla on vielä paljon tilaa uusille pelureille. Jotta sähköautojen lataamista voitaisiin lähestyä myös liiketoiminnallisesti positiivisen kassavirran tuottamiseksi, on tärkeää kuitenkin ottaa huomioon muutama keskeinen seikka.

Yksi tärkeimmistä asioista lähestyttäessä lataamista liiketoimintana on latureiden ja toimipisteiden sijainti. Paras paikka lataamiselle on useimmiten pääteiden varsilla, jossa on paljon liikennettä tai esimerkiksi kauppakeskittymissä, missä päivittäiset tavarahankinnat sujuvat keskitetysti. Sopiva paikka latureille voi olla myös esimerkiksi myymälöiden tai toimitilojen keskittymä, sillä tällaisissa paikoissa käyttäjiä voi olla yllättävänkin paljon sähköautokannan kasvaessa ja työsuhdeautoilijoiden siirtyessä kasvavissa määrin sähköisiin ajoneuvoihin.

Sijainnin lisäksi, toinen tärkeä ulottuvuus tarkasteltaessa liiketoiminnallisia mahdollisuuksia lataamisen suhteen on latureiden käyttöaste. Kun yritykset tai yksityiset tahot hankkivat latausasemia ja alkavat myydä sähköä, korkean käyttöasteen merkitys on ratkaiseva sijoitetun pääoman tuottoprosentin ja voittojen kannalta. Käyttöasteeseen suoranaisesti vaikuttava tekijä sijainnin lisäksi on hinnoittelumalli, joka voi vaihdella latausasemalla vietetyn ajan tai yksinkertaisesti ladatun sähkön mukaan. Tarjolla on myös kuukausimaksullisia palveluita, joista voi hankkia kiinteään hintaan ladattavaa sähköä. Hinnoittelua tulee useimmiten säätää, ja sitä voidaankin verrata esimerkiksi alueen muihin toimijoihin, jotta saadaan parempi kokonaiskuva tarjolla olevista palveluista ja löydetään houkutteleva hintapiste kuluttajille. Yleisesti ottaen sähköautoilijat ovat melko hyvin perillä hyväksyttävästä hintatasosta ja tarkkailevat hintapisteitä suhteessa saatuun tehomäärään ja laturilla käytettyyn aikaan. Mikään ei myöskään estä laturin omistajaa markkinoimasta laturin sijaintia ja nykyisin on olemassa useita erilaisia tapoja hankkia lisää käyttäjiä latauspisteelle. Toimipisteitä voidaan lisätä myös esimerkiksi julkiseen latausverkostoon eri toimijoiden tarjoamilla alustoilla ja tätä kautta kasvattaa pisteellä asioivaa käyttäjäkuntaa.

Julkisten latauspisteiden suhteen markkina on parhaillaan erittäin houkutteleva, ja ne, jotka toimivat pikimmiten palvelevat tulevaisuudessa kasvavaa sähköautoilijoiden asiakaskuntaa olemalla vielä toistaiseksi edelläkävijöitä ja varustamalla hyvät kohteet tehokkailla pikalatureilla. Vaikka lataaminen liiketoimintamallina voi toki olla kannattavaa heti alusta alkaen, niin vielä toistaiseksi sijoitus tehdään usein sen perusteella, mitä markkinat yrittävät kertoa tulevaisuudesta. Sähköautokannan kasvaessa myös teknologia jatkaa kehittymistään, mahdollistaen yhä nopeamman ja tehokkaamman latauksen. Raskaalla kalustolla toimivat yritykset muuttavat kasvavissa määrin kuorma-autokalustonsa sähköisiksi päästötavoitteiden ja kustannussäästöjen täyttämiseksi sekä sähköautojen kokonaismäärä maailmanlaajuisesti jatkaa kasvamistaan. Lainsäädäntö ohjaa päätöksentekoa kunnianhimoisilla ympäristötavoitteilla, ja siksi erilaisia kannustimia voidaankin hyödyntää latausinfraa hankittaessa. Nykyaikaiset ja tehokkaat teholatausyksiköt, jotka skaalautuvat ja elävät tulevaisuudessa yhä kasvavien lataustarpeiden mukana ovat täydellinen vastaus lähestyttäessä latausta myös kannattavana liiketoimintana sekä tarkasteltaessa koko elinkaaren aikaisia kustannuksia.

Tomi Sydänmaa, sähköisen liikenteen latausratkaisujen myyntipäällikkö

Jaa