Yhtiötiedote|2.11.2020

Enersense International Oyj liiketoimintakatsaus 1.1.-30.9.2020: Liikevaihto ja kannattavuus jatkoivat voimakasta kasvua uuden strategian mukaisesti

Enersense International Oyj Yhtiötiedote 2.11.2020 klo 14.45 Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International Oyj:n liikevaihto oli vuoden 2020 kolmannella vuosineljänneksellä 47,2 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli 186 prosenttia vuoden 2019 kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna. Yhtiön käyttökate nousi katsauskaudella 4,0 miljoonaan euroon, parantuen 3,6 miljoonaa euroa vertailukaudesta 2019. Tulokseen on vaikuttanut eri liiketoimintadivisioonien onnistuminen asiakashankkeissa, ja vuoden 2020 heinä-syyskuu on myös ensimmäinen kvartaali, jossa Empowerin liiketoiminnan vaikutus näkyy elo-syyskuun osalta tuloksessa. Tämä tiedote on tiivistelmä Enersense International Oyj:n 1.1.-30.9.2020 liiketoimintakatsauksesta. Tämä tiedote ja sen liite ei ole osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia. Liiketoimintakatsaus on nähtävillä kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä olevassa PDF-tiedostossa sekä Enersensen sijoittajille suunnatuilta verkkosivuilta www.enersense.fi/sijoittajalle. Heinä-syyskuu 2020 lyhyesti
 • Liikevaihto 47,2 (16,5) miljoonaa euroa, kasvua 185,6 prosenttia.
 • Käyttökate 4,0 (0,4) miljoonaa euroa
 • Käyttökatemarginaali 8,4 (2,4) prosenttia
 • Liikevoitto 1,9 (0,1) miljoonaa euroa
 • Liikevoittomarginaali 4,1 (0,8) prosenttia
Tammi-syyskuu 2020 lyhyesti
 • Liikevaihto 78,5 (42,7) miljoonaa euroa, kasvua 35,8 miljoonaa euroa eli 84,0 prosenttia. Liikevaihdon kasvusta 28,1 miljoonaa euroa koostuu Empower-yritysostossa siirtyneiden liiketoimintojen liikevaihdosta
 • Käyttökate 5,0 (-0,4) miljoonaa euroa
 • Käyttökate ilman Enersensen ja Empowerin integroimisesta aiheutuneita kertaluonteisia kuluja 5,4 miljoonaa euro
 • Käyttökatemarginaali 6,4 (-1,0) prosenttia
 • Liikevoitto 2,5 (-1,3) miljoonaa euroa
 • Liikevoittomarginaali 3,1 (-3,0) prosenttia
 • Liiketoiminnan rahavirta -14,0 miljoonaa euroa. Yhtiö on maksanut Empower-yrityskaupan yhteydessä siirtyneitä ostovelkoja varoilla, jotka kerättiin heinäkuussa toteutetulla suunnatulla osakeannilla ja uudella rahoituslimiitillä.
Enersensen toimitusjohtaja Jussi Holopainen "Vuoden 2020 kolmas vuosineljännes oli yhtiömme kasvutarinan osalta erityisen merkityksellinen. Heinäkuun lopulla toteutunut Empower-yrityskauppa avasi Enersenselle merkittäviä uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia ja toimi investointina osaamiseen tulevaisuuden muuttuvassa kilpailukentässä, jossa keskeisenä teemana on energiamurros kohti vähäpäästöisempää yhteiskuntaa. Katsauskauden tulos on erinomainen sekä liikevaihdon että käyttökatteen osalta. Liikevaihtomme oli katsauskaudella 47,2 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 186 prosenttia vuoden 2019 kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna. Käyttökatteemme nousi katsauskaudella neljään miljoonaan euroon, parantuen 3,6 miljoonaa euroa vertailukaudesta 2019. Tulokseen on vaikuttanut eri liiketoimintadivisioonien onnistuminen asiakashankkeissa, ja vuoden 2020 heinä-syyskuu on myös ensimmäinen kvartaali, jossa Empowerin liiketoiminnan vaikutus näkyy elo-syyskuun osalta tuloksessamme. Vaikka vuoden kolmas kvartaali on meille tyypillisesti vuoden paras ajanjakso, antaa katsauskauden onnistunut tulos hyvät lähtökohdat jatkoon. Se vahvistaa käsitystämme siitä, että olemme tehneet oikeita päätöksiä ja että suuntamme on oikea. Olemme aloittaneet toimenpiteet lokakuussa tiedottamamme toimintojen tehostamisesta vastaamaan uutta liiketoimintastrategiaa, joiden vaikutus näkyy tuloksessamme vasta pidemmällä aikajänteellä. Toimenpiteillä on tarkoitus vähentää toimintakuluja, lisätä toimintojen tehokkuutta, auttaa yhtiötä vastaamaan entistä paremmin markkinoiden kausivaihteluun ja luoda organisaatio, joka vastaa Enersensen uutta liiketoimintastrategiaa. Koronasta aiheutuvat vaikutukset näkyivät kolmannella kvartaalilla edelleen Staff Leasing (ent. Henkilöstöpalvelut) -liiketoiminnassamme. Jotta tekeminen ja tulos saadaan toivomallemme tasolle, olemme suunnitelleet korjaavia toimenpiteitä tähän liiketoimintaan. Yleisesti korona ja sen toinen aalto ei ole tuonut merkittäviä vaikutuksia muihin liiketoimintoihimme. Joitakin yksittäisiä muutoksia projektien aloitusaikatauluihin on ilmennyt etenkin kansainvälisten toimintojen hankkeissa ja riski erilaisiin sulkutoimenpiteisiin niin Suomessa kuin kansainvälisissä toiminnoissamme on toistaiseksi olemassa. Seuraamme alueellisten tilanteiden kehittymistä tarkasti. Katsauskaudella muut liiketoimintamme, Smart Industry, Power, Connectivity ja International Operations, pysyivät aktiivisina ja tekeminen säilyi normaalilla tasolla. Enersense on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja ja keskeisenä tavoitteenamme on olla mukana toteuttamassa energiamurrosta kannattavalla liiketoiminnalla sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tavoittelemme voimakasta kasvua ja markkinajohtajuutta päästöttömän energian tuotantoon, jakeluun ja varastointiin liittyvissä projekteissa. Kuluvan tilikauden osalta vähäpäästöisten ja päästöttömien energiahankkeiden tuoma yhteenlaskettu osuus on jo yli puolet konsernimme kokonaisliikevaihdosta ja strategiamme mukaisesti tätä osuutta haluamme nostaa 75 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Empower-yrityskaupan jälkeinen integraatio etenee suunnitelmiemme mukaisesti. Olemme vasta toimintojemme yhdistämistaipaleen alkuvaiheissa, sillä integraatio on aikataulutettu kestämään vuoden 2021 syksyyn asti. Henkilöstömme on ottanut yhteisen tulevaisuutemme vastaan innostuneesti ja positiivisin mielin. Prosessia on hyvä jatkaa eteenpäin motivoituneen henkilöstömme kanssa. Haluamme rakentaa Enersensestä arvostetun ja halutun työnantajan, jonka työntekijät kokevat työnsä merkitykselliseksi ja tärkeäksi osaksi energiamurroksen läpivientiä. Tulemme tekemään konsernissa merkittäviä investointeja järjestelmiin ja toiminnallisuuksiin sekä tekemään toimenpiteitä, jotka helpottavat ja tehostavat henkilöstömme arkea. Uudistuksen ja integraation myötä Enersensen brändi on uudistunut ja yhtiö on saanut uuden ilmeen sekä verkkosivut. Brändimuutoksen myötä sekä Värväämön että Empowerin brändit on yhdistetty Enersensen uuteen brändiin. Tällä kokonaisvaltaisella brändimuutoksella tähtäämme erityisesti toimintojemme yhtenäistämiseen ja uuteen yhteiseen alkuun." KESKEISET TUNNUSLUVUT
    1-9/2020 1-9/2019 Muutos  7-9/2020 7-9/2019 1-12/2019
Liikevaihto (1 000 EUR)       78 466 42 653 84,0 % 47 228 16 536 58 057
Käyttökate (1 000 EUR) 5 046 -413 3 957 392 -753
Käyttökate % 6,4 -1,0   7,4 % yks 8,4 2,4 -1,3
Liikevoitto 2 463 -1 257 1 916 107 -1 897
Liikevoitto % 3,1 -3,0   6,1 % yks 4,1 0,8 -3,3
Kauden tulos (1 000 EUR) 1 114 -1 477 870 -90 -2 133
Omavaraisuusaste % 19,0 32,3 -13,3 % yks 32,6
Nettovelkaantumisaste % 65,4 49,2 16,7 % yks 36,8
Oman pääoman tuotto % 8,7 -18,3 28,1 % yks -27,7
Osakkeiden lukumäärä* 6 722 911 5 947 729 5 947 729
Osakekohtainen tulos EUR           0,17 -0,25 -0,36
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 2 126 920 884
Vuoden 2019 tilinpäätöstiedot on tilintarkastettu. Q3 2020 tunnuslukuja ei ole tilintarkastettu. * Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä. Empower-yrityskaupan myötä siirtyneiden liiketoimintojen luvut sisältyvät yllä olevaan taulukkoon elo- ja syyskuun 2020 osalta. LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN tuhatta euroa
1-9/2020 1-9/2019 Muutos % 7-9/2020 7-9/2019 1-12/2019
Smart Industry 42 367 22 753 86 % 19 329 9 063 33 391
Power 6 721       100 %       6 721
Connectivity 8 836       100 % 8 836
Staff Leasing 10 802 14 406 -25 % 3 944 5 659 19 038
International Operations 9 740 5 494 77 % 8 398 1 814 5 628
LIIKEVAIHTO KOHDEALUEITTAIN tuhatta euroa
1-9/2020 1-9/2019 Muutos % 7-9/2020 7-9/2019 1-12/2019
Kotimaiset kohteet 62 807 29 834 110,5 % 36 922 10 658 42 516
Kansainväliset kohteet 15 659 12 819 22,2 % 10 306 5 878 15 541
Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jussi Holopainen Puhelin: 044 517 4543 Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy Puhelin: 050 520 4098 Lyhyesti Yhtiöstä: Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-Empower-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2019 oli noin 213 miljoonaa euroa. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2400 henkilöä. Sijoittajille suunnatut verkkosivut löytyvät osoitteesta www.enersense.fi/sijoittajalle/ 
Jaa