Enersense päivittää tiedonantopolitiikkaansa

Enersense International Oyj
Yhtiötiedote 2.11.2020 klo 17.00

Enersense International Oyj:n hallitus on  2.11.2020 hyväksynyt yhtiön päivitetyn tiedonantopolitiikan.

Tiedonantopolitiikassa kuvataan keskeiset toimintaperiaatteet ja toimintatavat, joita yhtiö noudattaa kommunikoidessaan pääomamarkkinoiden eri osapuolien kanssa. Keskeiset muutokset politiikassa ovat vastuuhenkilöiden ja lausunnonantajien täsmennykset, minkä lisäksi politiikkaan on tehty teknisluonteisia muutoksia.

Muutokset tiedonantopolitiikassa astuvat voimaan välittömästi.

Päivitetty tiedonantopolitiikka on saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.enersense.com

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Holopainen
Puhelin: 044 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

 

Lyhyesti yhtiöstä:

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-Empower-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2019 oli noin 213 miljoonaa euroa. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2400 henkilöä. Sijoittajille suunnatut verkkosivut löytyvät täältä.