Yhtiötiedote|25.2.2021

Enersense International Oyj täydentää pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan

Enersense International Oyj Sisäpiiritieto 25.2.2021 klo 13.25 Enersense International Oyj täydentää pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan. Enersense International Oyj (”Yhtiö”) tiedotti 30.9.2020 Empower-yrityskaupan myötä muodostuneen uuden Enersensen strategian sekä uudet strategiset ja taloudelliset tavoitteet. Yhtiö tiedotti silloin, että sen strategisena tavoitteena on nostaa vähäpäästöisten ja päästöttömien energiahankkeiden tuomaa osuutta liikevaihdosta 75 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi yhtiö tiedotti, että sen taloudellisena tavoitteena on saavuttaa 10 prosentin käyttökatemarginaali vuoteen 2025 mennessä. Yhtiö tiedotti myös aikovansa seuraavan viiden vuoden aikana panostaa maantieteellisesti kotimaan markkinoihin sekä jatkaa kansainvälistymistään vahvasti Pohjoismaissa, Baltian alueen maissa sekä valikoiduilla markkinoilla, kuten Saksassa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa. Osana Empowerin integraatiotyötä Enersense on jatkanut uuden konsernin toimintaympäristön analysointia ja strategian työstämistä. Enersensen kokonaismarkkina Suomessa on yhtiön arvion mukaan noin 4 miljardia euroa, jonka päälle tulee International Operations - liiketoimintaympäristön kohdemarkkina. Suomessa Enersensen kohdemarkkina jakautuu liiketoiminta-alueittain arviolta seuraavasti:
  • Smart Industry -kohdemarkkina noin 2 miljardia euroa
  • Power-kohdemarkkina yli 500 miljoonaa euroa
  • Connectivity-kohdemarkkina noin 250 miljoonaa euroa
  • Staff Leasing -kohdemarkkina noin 900 miljoonaa euroa
Liiketoiminta-alueiden orgaanista kehitystä tukevat yhtiön näkemyksen mukaan keskeisesti globaalina megatrendinä energiamurros sekä kattavampien 4G- ja 5G-tietoliikenneverkkojen rakentaminen. Enersense asettaa taloudelliseksi tavoitteekseen 300 miljoonan euron liikevaihdon saavuttamisen orgaanisesti vuoteen 2025 mennessä. Orgaanisen kasvun lisäksi Enersense etsii aktiivisesti yritysostokohteita strategian toteuttamiseksi ja mahdollinen epäorgaaninen kasvu voi nostaa liikevaihtoa merkittävästi. Enersensen strategiset ja taloudelliset tavoitteet ovat:
  • Nostaa vähäpäästöisten ja päästöttömien energiahankkeiden tuomaa osuutta liikevaihdosta 75 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2020 kyseisten hankkeiden osuus liikevaihdosta oli noin 50 prosenttia. (Tavoite ennallaan)
  • Panostaa seuraavan viiden vuoden aikana maantieteellisesti kotimaan markkinoihin sekä jatkaa kansainvälistymistään vahvasti Pohjoismaissa, Baltian alueen maissa sekä valikoiduilla markkinoilla, kuten Saksassa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa. (Tavoite ennallaan)
  • Saavuttaa 300 miljoonan euron liikevaihto orgaanisesti vuoteen 2025 mennessä. Orgaanisen kasvun lisäksi Enersense etsii aktiivisesti yritysostokohteita strategian toteuttamiseksi ja mahdollinen epäorgaaninen kasvu voi nostaa liikevaihtoa merkittävästi. (Uusi tavoite 25.2.2021, lisätty osana strategiaprosessin edistymistä)
  • Saavuttaa 10 prosentin käyttökatemarginaali vuoteen 2025 mennessä. (Tavoite ennallaan)
Lisätietoa: Jussi Holopainen, toimitusjohtaja Puhelin: +358 44 517 4543 Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy Puhelin: 050 520 4098 Mediayhteydenotot: Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Puhelin: +358 400 437 515 Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com Lyhyesti yhtiöstä: Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-Empower-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2019 oli noin 242 miljoonaa euroa. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2400 henkilöä. Yhtiön sijoittajille suunnatut verkkosivut löytyvät osoitteesta https://enersense.fi/sijoittajalle/
Jaa