Yhtiötiedote|25.2.2021

Vuosi 2020 jää Enersensen historiaan erityisen merkittävänä – erinomaista onnistumista liiketoiminnassa

Enersense International Oyj
Yhtiötiedote 25.2.2021 klo 13.30

Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2020

Tämä tiedote on tiivistelmä Enersense International Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 2020. Tilinpäätöstiedote (tilintarkastamaton) kokonaisuudessaan sekä yhtiön Tilinpäätös ja toimintakertomus löytyvät tämän tiedotteen liitetiedostoista sekä Enersensen verkkosivuilta osoitteesta https://enersense.fi/sijoittajalle/

1.10.–31.12.2020 lyhyesti

 • Liikevaihto 66,0 miljoonaa euroa (10-12 2019: 15,4 M€), kasvua 328,4 prosenttia
 • Käyttökate 2,1 miljoonaa euroa (-0,3 M€)
 • Käyttökatemarginaali 3,2 prosenttia (-2,2 %)
 • Käyttökate ilman Enersensen ja Empowerin integroimisesta aiheutuneita kertaluonteisia kuluja 3,5 miljoonaa euroa eli 5,3 prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto -0,9 miljoonaa euroa (-0,6 M€)
 • Poistot 2,9 miljoonaa euroa (0,3 M€). Poistojen kokonaissummasta 1,9 miljoonaa euroa (40 tuhatta euroa) aiheutuu liikearvon poistoista.
 • Liikevoittoprosentti -1,4 prosenttia (-4,2 %)
 • Vuotta 2019 koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia, koska Empower-yrityskaupan myötä siirtyneiden liiketoimintojen luvut sisältyvät konsernin lukuihin alkaen elokuusta 2020.

1.1.–31.12.2020 lyhyesti
 • Liikevaihto 144,5 miljoonaa euroa (1-12 2019: 58,1 M€).

 • Käyttökate 7,2 miljoonaa euroa (-0,8 M€).

 • Käyttökatemarginaali 5,0 prosenttia (-1,3 %).

 • Oikaistu käyttökate 8,9 miljoonaa euroa eli 6,2 prosenttia liikevaihdosta, kun huomioidaan Enersensen ja Empowerin integroitumisesta aiheutuneet kertaluonteiset kulut.

 • Liikevoitto 1,6 miljoonaa euroa (-1,9 M€).

 • Poistot 5,5 miljoonaa euroa (1,1M€). Poistojen kokonaissummasta 3,7 (0,8M€) miljoonaa euroa aiheutuu liikearvon poistoista.

 • Liikevoittoprosentti 1,1 prosenttia (-3,3 %).

 • Osakekohtainen tulos -0,01 euroa (-0,36).

 • Osakkeiden lukumäärä 31.12.2020 oli 9 547 729 kpl.

 • Vuotta 2019 koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia, koska Empower-yrityskaupan myötä siirtyneiden liiketoimintojen luvut sisältyvät konsernin lukuihin alkaen elokuusta 2020.

1.1.–31.12.2020 pääkohdat

 • 12.2.2020 Enersense International Oyj:n omistajapohjaan merkittävä muutos, kun operatiivinen johto ja yrittäjistä koostuva AktiiviOmistajat-niminen sijoittajaryhmä hankki noin 49,9 prosenttia yhtiön osakekannasta.

 • 25.3.2020 Enersense irtisanoi Liquidity Providing (LP) -markkinatakaussopimuksen Lago Kapital Oy.n kanssa. Sopimuksen mukainen markkinatakaus päättyi 24.4.2020.

 • 30.3.2020 Enersense solmi Areva GmbH:n kanssa Olkiluoto 3 -ydinvoimalahankkeeseen liittyvän merkittävän sopimuksen koskien hankkeen sähkötöiden koordinointia sekä resurssitoimitusta

 • 15.6.2020 Enersense nosti vuoden 2020 käyttökatearviota 2,5–3,5 miljoonaan euroon.

 • 2.7.2020 Enersense tiedotti ostavansa Empowerin ja 31.7.2020 yhtiö tiedotti saattaneensa yrityskaupan päätökseen.

 • 24.7.2020 Enersense julkaisi p​ro forma -taloudelliset tiedot liittyen Empower-yrityskauppaan ja julkisti samalla ennakkotietoja Enersensen tammi–kesäkuun 2020 puolivuosikatsauksesta.

 • 31.7.2020 ​Enersense tiedotti sen ja Areva GmbH:n maaliskuussa solmiman toimitussopimuksen edenneen toiseen vaiheeseen.

 • 14.8.2020 Enersense tiedotti laajentavansa johtoryhmäänsä. Uusina johtoryhmän jäseninä aloitti Empower-konsernin johdossa toimineita henkilöitä.

 • 17.8.2020 yhtiö julkaisi 1.1.–30.6.2020 puolivuosikatsauksen: ​Voimakasta kasvua liikevaihdossa ja vahva käänne kannattavuudessa​.

 • 25.9.2020 Enersense tiedotti uudet raportoitavat liiketoiminta-alueet ja ilmoitti samalla siirtyvänsä julkistamaan vuosineljännesten liiketoimintakatsaukset. Lisäksi kerrottiin Tilinpäätöstiedotteen 2020 julkistuspäivän muutoksesta.

 • 30.9.2020 Enersense julkaisi uuden strategiansa ja pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan – tavoitteena päästöttömien energiahankkeiden lisääminen Suomessa ja kansainvälisesti.

 • 9.10.2020 yhtiön hallitus päätti käynnistää selvitystyön koskien yhtiön mahdollista siirtymistä Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle

 • 13.10.2020 tiedotettiin yt-neuvotteluista, joiden tuloksena (23.11.) vähennettiin 23 työsuhdetta.

 • 28.10.2020 Mika Linnamäki nimitettiin Staff leasing -liiketoiminta-alueen liiketoimintajohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 2.11.2020 alkaen.

 • 2.11.2020 Enersense päivitti tiedonantopolitiikkaansa.

 • 11.11.2020 Enersense valittiin pääurakoitsijaksi Fingridin Kärppiön sähköasemaprojektiin.

 • 30.11.2020 merkittävä sopimus Narva–Tartto voimajohtolinjan uudistamisesta.

 • 10.12.2020 monivuotinen jatkosopimus Telia Finland Oyj:n tietoliikenneverkon kenttäpalveluiden tuottamisesta.

 • 16.12.2020 jatkosopimus koskien Elektrilevin sähköverkkojen huoltoa Virossa.

 • 18.12.2020 yhtiö nosti kuluvan vuoden tulosohjeistustaan: oikaistu käyttökate ylittää 8 miljoonaa euroa.

 • 22.12.2020 kolme Olkiluoto 3 -ydinvoimalaa koskevaa sopimusta.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat lyhyesti

 • Yhtiön hallitus päätti 29.1.2021 perustaa hallituksen tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin Sari Helander (puheenjohtaja), Markku Kankaala ja Petri Suokas. Lisäksi yhtiöllä on hallituksen palkitsemisvaliokunta, johon kuuluvat Päivi Jokinen (puheenjohtaja), Markku Kankaala ja Herkko Plit.

 • Tommi Manninen nimitettiin yhtiön viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajaksi sekä konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.2.2021 alkaen

 • Yhtiön Smart Industry -liiketoiminta uudisti tehtaiden kunnossapitoa koskevan sopimuksen merkittävän suomalaisen teollisuusyrityksen kanssa.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Empower-yrityskaupan myötä siirtyneiden liiketoimintojen luvut sisältyvät konsernin lukuihin alkaen elokuusta 2020.

10-12/2020 10-12/2019 Muutos % 1-12/2020 1-12/2019 Muutos %
Liikevaihto (1000 EUR) 65 988 15 404 328,4 144 454 58 057 148,8
Käyttökate (1000 EUR) 2 144 -340 7 190 -783
Käyttökate % 3,2 -2,2 5,4 %yks. 5,0 -1,3 6,3 %yks.
EBITA 1 025 -600 5 228 -1 051
EBITA % 1,9 -5,5 7,4 %yks 3,6 -1,8 5,4 %yks
Liikevoitto -894 -640 1 569 -1 897
Liikevoitto % -1,4 -4,2 2,8 %yks. 1,1 -3,3 4,4 %yks.
Kauden tulos (1000 EUR) -1 224 -656 -110 -2 133
Omavaraisuusaste % 14,5 32,3 -17,8 %yks.
Nettovelkaantumisaste % 10,6 36,8 -26,2 %yks.
Oman pääoman tuotto % -1,1 -27,7 26,6 %yks.
Osakkeiden lukumäärä
kauden lopussa

9 547 729

5947729

Osakekohtainen tulos EUR -0,01 -0,36
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin
2 101

884

162,6

Vuosien 2019 ja 2020 tilinpäätöstiedot ovat tilintarkastettu. Vuosineljännesten tilinpäätöksiä ei ole tilintarkastettu.

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

Empower-yrityskaupan myötä siirtyneiden liiketoimintojen luvut sisältyvät konsernin lukuihin alkaen elokuusta 2020.

10-12/2020

10-12/2019 Muutos EUR Muutos % 1-12/2020 1-12/2019 Muutos EUR Muutos %
Smart Industry 22 153 9 829 12 324 125,4 64 571 32 639 31 932 97,8
Power 12 215 0 12 215 100,0 18 916 0 18 916 100,0
Connectivity 14 602 0 14 602 100,0 23 419 0 23 419 100,0
Staff leasing 3 014 4 631 -1 617 -34,9 13 800 18 990 -5 190 -27,3
International Operations 14 004 1 014 12 990 1281,1 23 748 6 429 17 319 269,39

LIIKEVAIHDON ERITTELY KOHDEALUEEN MUKAAN

Empower-yrityskaupan myötä siirtyneiden liiketoimintojen luvut sisältyvät konsernin lukuihin alkaen elokuusta 2020.

10-12/2020

10-12/2019 Muutos EUR Muutos % 1-12/2020 1-12/2019 Muutos EUR Muutos %

Kotimaiset

48 928

12 682

36 182

285,81

111 671

42 516

69 155

162,66

Kansainväliset

17 060

2 722

14 338

526,75

32 783

15 541

17 178

110,95

Enersensen toimitusjohtaja Jussi Holopainen

"Vuosi 2020 jää päästöttömiä energiaratkaisuja toteuttavan Enersensen historiaan erityisen merkittävänä vuotena. Useiden toimenpiteiden seurauksena Enersensen osake oli koko Nasdaq First North Helsinki -listan kovin nousija, yhteensä +366 prosenttia.

Uuden strategian mukaisesti tavoittelemme roolimme kasvattamista ja asiakkuuksien lisäämistä erityisesti uusiutuviin energialähteisiin, kuten aurinko- ja tuulivoima, sekä uusiin energiateknologioihin tehtävissä investoinneissa. Tästä hyvänä esimerkkinä on muun muassa vety.Myös jo vakiintuneiden vähäpäästöisten ja päästöttömien energiahankkeiden asiakkuuksien osalta, kuten ydinvoima, olemme vahvasti mukana.

Vuonna 2020 liikevaihtomme kohosi 144,5 miljoonaan euroon kasvaen vuoteen 2019 verrattuna noin 86 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 käyttökate nousi 7,2 miljoonaan euroon parantuen lähes 8 miljoonaa euroa verrattuna vuoteen 2019. Kannattavuus on parantunut toimintojen tehostamisen sekä projektikannan tervehtymisen johdosta ja kannattavuuden odotetaan paranevan edelleen vuoden 2021 aikana. Vuoden 2020 oikaistu käyttökatteemme, jossa on huomioitu Enersensen ja Empowerin integroitumisesta aiheutuneet kulut, oli 8,9 miljoonaa euroa.

Enersense on vahvasti mukana mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa ja toimimme murroskauden suunnannäyttäjänä. Yhtiömme palvelee pohjoismaisia ja kansainvälisiä teollisuus-, energia- ja tietoliikennealan yhtiöitä, ja olemme päästöttömien energiaratkaisujen ja menestyksen mahdollistaja. Tavoitteenamme on olla asiakkaidemme ensisijainen ja monipuolinen kumppani energia-alan murroksessa.

Vuoden 2020 alussa Enersense International Oyj:n omistajapohjaan tuli merkittävä muutos, kun operatiivinen johto ja yrittäjistä koostuva AktiiviOmistajat-niminen sijoittajaryhmä hankki noin 49,9 prosenttia yhtiön osakekannasta. Tämän järjestelyn myötä Enersense alkoi rakentamaan uutta strategiaansa.

Kesällä Enersense tiedotti ostavansa Empowerin ja 31.7.2020 yhtiö tiedotti saattaneensa yrityskaupan päätökseen. Tämä kasvatti yhtiön liikevaihtoa merkittävästi vuonna 2020. Se myös mahdollisti First North -listauksen yhteydessä tavoitteeksi asetetun 100 miljoonan euron liikevaihtotavoitteen täyttymisen.

Annoimme tulosohjeistuksen ensi kertaa 2020 keväällä tilinpäätöksen yhteydessä ja nostimme sitä vuoden aikana kolmeen kertaan. Tämä kertoo erinomaisesta onnistumisestamme liiketoiminnassa.

Maantieteellisesti seuraavan viiden vuoden aikana aiomme panostaa kotimaan markkinoihin sekä jatkaa kansainvälistymistä vahvasti Pohjoismaissa, Baltian alueen maissa sekä valikoiduilla markkinoilla kuten Saksassa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa.

Kokonaistyövoiman määrässä saavutimme vuoden 2020 aikana kaikkien aikojen ennätystason, noin 2400 henkilöä. Kansainvälistymisen myötä asiakashankkeet ovat siirtyneet enemmän ulkomaisiin kohteisiin, jolloin myös Suomen ulkopuolella työtä tekevien henkilöiden osuus on kasvanut tasaisesti vuoden 2020 aikana. Osana Empower-yritysjärjestelyä henkilömäärä Suomen rajojen ulkopuolella kasvoi noin 300 hengellä. Ulkomaan projekteissa odotamme kasvun jatkuvan edelleen.

Osana yhtiön kasvutarinaa aloitimme selvitystyön koskien yhtiön mahdollista siirtymistä Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle."

Vuoden 2021 näkymät

Vuoden 2021 toiminnan painopisteitä ovat kannattavuuden parantaminen, kasvu kotimaan ja valituilla kansainvälisillä markkinoilla sekä Empower-yritysoston integraation jatkaminen. Enersensen kokonaismarkkina Suomessa on arviomme mukaan noin 4 miljardia euroa. Lähdemme vuoteen 2021 hyvistä lähtökohdista niin tilaus- kuin tarjouskannan osalta. Enersensen kokonaistilauskanta on yli kaksinkertaistunut elokuun 2020 noin 130 miljoonasta noin 300 miljoonaan euroon vuoden 2020 loppuun mennessä. Tilauskanta jaksottuu seuraavalle 3 vuodelle, josta merkittävä osa kohdistuu vuodelle 2021.

Smart Industry -liiketoiminta-alueen markkinan odotetaan palautuvan ennalleen koronan vaikutusten lieventyessä. Vuodelta 2020 lykkääntyneiden vuosihuoltojen ja projektien odotetaan käynnistyvän todennäköisesti vuoden 2021 aikana. Uutta asiakaskuntaa haetaan päästöttömien ja vähäpäästöisten hankkeiden toteutusprojekteista. Olemassa olevat palvelusopimukset jatkuvat normaalilla tasolla. Suomessa kokonaismarkkinan koko on arviomme mukaan noin 2 miljardia euroa.

Power-liiketoiminta-alueen liiketoimintaympäristön odotetaan kehittyvän suotuisasti ja palveluiden kysynnän pysyvän korkealla tasolla vuonna 2021. Kannattavuuden parantamiseksi on tehty useita toimenpiteitä ja toiminnan vakauttaminen on edennyt suunnitellusti. Kokonaismarkkina Suomessa kasvaa voimakkaasti, tällä hetkellä sen ollen arviolta yli 500 miljoonaa euroa.

Connectivity-liiketoiminta-alueen markkinan maltillista ja vakaata kasvua ohjaa tarve nopeammille yhteyksille kiinteissä verkoissa sekä mobiiliverkoissa. Kokonaismarkkina Suomessa on arviolta noin 250 miljoonaa euroa. Markkina kasvaa 4G- ja 5G-verkkojen rakentamisen myötä.

Staff Leasing -liiketoiminta-alueen markkinoiden palautumisen ennakoidaan käynnistyvän vuoden 2021 alkupuoliskolla ja kehittyvän maltillisen positiivisesti talouden yleisen luottamuksen mukana. Yksikön toiminnan tehostamiseen on aloitettu useita kehitystoimenpiteitä, joiden edistämiseen panostetaan vahvasti läpi vuoden 2021. Suomen henkilöstövuokrausmarkkinan koko on noin 3 miljardia euroa ja tästä kohdemarkkinamme osuus on noin 900 miljoonaa euroa.

International Operations -liiketoimintaympäristön odotetaan kehittyvän maltillisesti. Baltiassa tuloskehityksen ennakoidaan pysyvän vuoden 2020 tasolla. Ranskan vuonna 2020 positiiviseksi kääntyneen tuloksen odotetaan jatkuvan positiivisena vuonna 2021. Saksassa ennakoidaan maltillista, positiivista tulosta. Isossa-Britanniassa liiketoiminnan kehittäminen jatkuu.

Ohjeistus tilikaudelle 2021

Yhtiö ennakoi liikevaihdon olevan 215-245 miljoonaa euroa vuonna 2021. Käyttökatteen ilman integraatiosta aiheutuvia kertaluonteisia kuluja ennakoidaan olevan 12-15 miljoonaa euroa vuonna 2021. Yhtiön liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen liikevaihto ja käyttökate ovat korkeimmillaan pääsääntöisesti toisen, kolmannen ja osittain neljännen vuosineljänneksen aikana. Kausivaihtelusta johtuen ensimmäisen vuosineljänneksen ennakoidaan olevan käyttökatteen ja kassavirran osalta muita vuosineljänneksiä selvästi heikompi.

Pidemmän aikavälin tavoitteena on saavuttaa vuoteen 2025 mennessä orgaanisesti 300 miljoonan euron liikevaihto sekä 10 prosentin käyttökate sekä nostaa vähäpäästöisten ja päästöttömien energiaratkaisujen osuus 75 prosenttiin kokonaisliikevaihdosta. Orgaanisen kasvun lisäksi Enersense etsii aktiivisesti yritysostokohteita strategian toteuttamiseksi ja mahdollinen epäorgaaninen kasvu voi nostaa liikevaihtoa merkittävästi.

Tavoitteena on jakaa vähintään 30 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta osinkoina. Tuloskehitys ja -näkymät sekä strategian mukaiset investoinnit orgaaniseen kasvuun tai yritysostojen rahoittamiseen vaikuttavat osinkojen maksamiseen tulevaisuudessa.

Ohjeistus ja näkymät perustuvat yrityksen saatavilla oleviin tietoihin meneillään olevien asiakashankkeiden etenemisestä ja yrityksen arvioon vuoden 2021 aikana aloitettavista asiakashankkeista. Vuoden 2021 näkymissä on edelleen otettava huomioon maailmanlaajuinen koronavirus ja sen leviäminen, joka vaikuttaa yhtiön toimintaympäristöön. Enersense seuraa viruksesta aiheutuvia vaikutuksia ja käy kehittyvästä tilanteesta läpinäkyvää kommunikaatiota asiakasyritystensä kanssa. Viivästykset meneillä oleviin hankkeisiin ovat mahdollisia. Koronaviruksella voi olla vaikutuksia yhtiön toimintaan ja tulokseen.


Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2021

Yhtiö julkaisee vuonna 2021 seuraavat taloudelliset katsaukset:

 • 1.1.–31.3.2021 liiketoimintakatsaus julkaistaan 4.5.2021.

 • 1.1.–30.6.2021 puolivuosikatsaus julkaistaan 13.8.2021.
 • 1.1.–30.9.2021 liiketoimintakatsaus julkaistaan 2.11.2021.

Lisätietoja:

Jussi Holopainen, CEO, Enersense International Oyj
Puhelin: 044 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Lyhyesti Yhtiöstä:

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-Empower-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2019 oli noin 242 miljoonaa euroa. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2400 henkilöä. Yhtiön sijoittajille suunnatut verkkosivut löytyvät osoitteesta https://enersense.fi/sijoittajalle/

Jaa