Pörssitiedote|4.4.2022

Enersense International Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Enersense International Oyj
Pörssitiedote 4.4.2022 klo 16.05

Enersense International Oyj:n hallitus valitsi tänään 4.4.2022 järjestäytymiskokouksessaan Jaakko Eskolan hallituksen puheenjohtajaksi ja Sirpa-Helena Sormusen hallituksen varapuheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Sari Helander ja muiksi jäseniksi Päivi Jokinen ja Petri Suokas.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Herkko Plit ja muiksi jäseniksi Jaakko Eskola ja Sirpa-Helena Sormunen.

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden ja todennut, että Herkko Plitiä lukuun ottamatta kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja että Jaakko Eskolaa ja Petri Suokasta lukuun ottamatta kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Herkko Plitin ei katsota olevan riippumaton yhtiöstä hänen kuuluessa toimivaan johtoon P2X Solutions Oy:ssä, jonka kanssa yhtiöllä on merkittävä yhteistyösuhde 14.2.2022 toteutuneeseen sijoitus- ja kumppanuusjärjestelyyn liittyen. Jaakko Eskolan ei katsota olevan riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista hänen toimiessa Nidoco AB:n senior industrial advisor -roolissa ja Petri Suokaksen ei katsota olevan riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista hänen toimiessa MBÅ Invest Oy:n hallituksen jäsenenä.

Jaa