Yhtiötiedote|23.3.2021

Enersense on tehnyt sopimuksen liettualaisen Litgrid AB:n kanssa Jurbarkas–Bitėnai-voimajohtojen uusimisesta

Enersense International Oyj Sisäpiiritieto 23.3.2021 klo 11.45 Päästöttömiä energiaratkaisuja toteuttavan Enersense International Oyj:n liettualainen tytäryhtiö, Empower-Fidelitas UAB, on allekirjoittanut sopimuksen Liettuan kantaverkkoyhtiö Litgrid AB:n kanssa. Sopimus koskee Jurbarkasin ja Bitėnain välisen 330 kV:n voimajohdon uudistamista. Sopimuksen kokonaisarvo on 12,3 M€ ja projektin odotetaan valmistuvan maaliskuun 2023 loppuun mennessä. Projekti sisältää valmistelu- ja suunnittelutyöt, vanhan olemassa olevan voimajohdon purkamisen sekä 45 kilometriä pitkän uuden voimajohdon rakentamisen. Empower-Fidelitas ja Enersensen virolainen tytäryhtiö Empower AS vastaavat projektin toteuttamisesta yhdessä. Enersensen International Operations -liiketoiminnan johtaja Margus Veensalu näkee yrityksen vahvan osaamisen keskeisenä tekijänä projektin toteuttamisessa. ”Enersensellä on kymmenien vuosien kokemus voimajohtojen rakentamisesta ja olemme mukana vastaavassa projektissa myös Virossa. On hienoa, että osaamistamme arvostetaan ja voimme toteuttaa vaativia projekteja sekä toimia vastuullisena kumppanina asiakkaillemme ”, Veensalu kertoo. ”Energiamurros tulee kasvattamaan sähkön kysyntää ja käyttöä merkittävästi tulevina vuosina. Meillä on pitkä yhteinen historia useiden maiden kantaverkkoyhtiöiden kanssa. Yhdessä varmistamme, että toimivista yhteyksistä energiamurros ei jää kiinni”, kertoo Enersensen toimitusjohtaja Jussi Holopainen. Jurbarkas–Bitėnaiin välisen voimajohdon uudistaminen on tärkeä osa kokonaishanketta, jossa Itämeren alueen sähköverkkoja liitetään Manner-Euroopan sähköverkkoon. Nyt sovitulla yhteistyöllä ei ole vaikutusta yhtiön aiemmin antamaan tulosohjeistukseen. ***

Enersense signed an agreement with Lithuanian Litgrid AB on the modernisation of Jurbarkas–Bitėnai power lines

Empower-Fidelitas UAB, a Lithuanian subsidiary of Enersense International Plc, a provider of zero-emission energy solutions, has signed an agreement with Lithuanian power grid company Litgrid AB on the modernisation of the 330 kV power line between Jurbarkas and Bitėnai. The total value of the agreement is EUR 12.3 million, and the project is expected to the completed by the end of March 2023. The project consists of preparations and planning, the dismantling of the existing power line, and the construction of a new 45-kilometre power line. Empower-Fidelitas and Empower AS, Enersense’s Estonian subsidiary, will be jointly responsible for the implementation of the project. Margus Veensalu, executive vice president of Enersense’s International Operations, sees the company’s solid expertise as a key factor in the project. “Enersense has extensive experience in the construction of power lines, and we are also engaged in a similar project in Estonia. It is wonderful that our expertise is valued and that we can carry out demanding projects and act as a responsible partner for our customers”, says Veensalu. “The energy transition will significantly increase electricity demand and consumption in the next few years. We have a long history with power grid companies in several countries. Together, we can ensure that at least well-functioning connections do not stand in the way of energy transition”, says Jussi Holopainen, CEO of Enersense. The modernisation of the Jurbarkas–Bitėnai power line is a key part of a larger undertaking, in which Baltic electricity networks will be connected to networks in Continental Europe. This partnership has no impact on the financial guidance issued earlier by the company.
Jaa