Yhtiötiedote|26.2.2021

Enersensen tilintarkastuskertomus julkaistu

EnersenseInternational Oyj
Yhtiötiedote26.2.2021klo 11.55

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttajaEnersenseInternational Oyj:ntilikauden 1.1.2020-31.12.2020 tilinpäätöstä koskevatilintarkastuskertomus on julkaistu25.2.2021. Tilintarkastuskertomuson luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessahttps://enersense.fi/sijoittajalle/tiedotteet-ja-julkaisut/raportit-ja-esitykset/sekä tämän tiedotteen liitteenä.

Tilintarkastuskertomukseen sisältyyvakiomuotoisen lausunnon lisäksi lisätieto.Lisätiedossa kiinnitetään huomiota tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa olevaan mainintaan siitä, että voimassa oleva rahoitus koostuu pääasiallisesti lyhytaikaisista lainoista, jotka erääntyvät kuluvan tilikauden aikana, ja että tilikauden aikana erääntyvien lainojen maksu edellyttää rahoituksen uudelleenjärjestelyn. Lisätiedon mukaan rahoitusneuvottelujen keskeneräisyys tilinpäätöstä laadittaessa osoittaa sellaista olennaista epävarmuutta, joka saattaa antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa.Tilintarkastuskertomukseen sisältyvää lausuntoa ei ole mukautettu tämän seikan osalta.

Enersensen25.2.2021 julkaistussa tilinpäätöstiedotteessa todetulla tavalla yhtiökäy aktiivisesti rahoitusneuvotteluja eri tahojen kanssa varmistaakseen riittävänrahoituksen yhtiön toiminnan ylläpitämiseksi sekäkasvun mahdollistamiseksi. Yhtiön johdon parhaankäsityksen mukaan rahoitusneuvotteluissa saavutettaneen yhtiön kannalta positiivinen ja toiminnanjatkuvuuden varmistava tulos.

Lisätietoja:

Jussi Holopainen, CEO,EnersenseInternational Oyj
Puhelin: 044 517 4543
Sähköposti:jussi.holopainen@enersense.com

Hyväksytty neuvonantaja AlexanderCorporateFinance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Lyhyesti yhtiöstä:

EnersenseInternational Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa.Enersense-Empower-konsernin proforma-liikevaihto vuonna 2019 oli noin 242 miljoonaa euroa.Enersensenbrändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2400 henkilöä. Yhtiön sijoittajille suunnatut verkkosivut löytyvät osoitteestahttps://enersense.fi/sijoittajalle/

Jaa