Yhtiötiedote|26.2.2021

Enersensen tilintarkastuskertomus julkaistu

Enersense International Oyj 
Yhtiötiedote 26.2.2021 klo 11.55 

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International Oyj:n tilikauden 1.1.2020-31.12.2020 tilinpäätöstä koskeva tilintarkastuskertomus on julkaistu 25.2.2021. Tilintarkastuskertomus on luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://enersense.fi/sijoittajalle/tiedotteet-ja-julkaisut/raportit-ja-esitykset/ sekä tämän tiedotteen liitteenä. 

Tilintarkastuskertomukseen sisältyy vakiomuotoisen lausunnon lisäksi lisätieto. Lisätiedossa kiinnitetään huomiota tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa olevaan mainintaan siitä, että voimassa oleva rahoitus koostuu pääasiallisesti lyhytaikaisista lainoista, jotka erääntyvät kuluvan tilikauden aikana, ja että tilikauden aikana erääntyvien lainojen maksu edellyttää rahoituksen uudelleenjärjestelyn. Lisätiedon mukaan rahoitusneuvottelujen keskeneräisyys tilinpäätöstä laadittaessa osoittaa sellaista olennaista epävarmuutta, joka saattaa antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvää lausuntoa ei ole mukautettu tämän seikan osalta. 

Enersensen 25.2.2021 julkaistussa tilinpäätöstiedotteessa todetulla tavalla yhtiö käy aktiivisesti rahoitusneuvotteluja eri tahojen kanssa varmistaakseen riittävän rahoituksen yhtiön toiminnan ylläpitämiseksi sekä kasvun mahdollistamiseksi. Yhtiön johdon parhaan käsityksen mukaan rahoitusneuvotteluissa saavutettaneen yhtiön kannalta positiivinen ja toiminnan jatkuvuuden varmistava tulos. 

 

Lisätietoja: 

Jussi Holopainen, CEO, Enersense International Oyj 
Puhelin: 044 517 4543 
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com  

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy 
Puhelin: 050 520 4098 

Lyhyesti yhtiöstä: 
 
Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-Empower-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2019 oli noin 242 miljoonaa euroa. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2400 henkilöä. Yhtiön sijoittajille suunnatut verkkosivut löytyvät osoitteesta https://enersense.fi/sijoittajalle/

Jaa