Pörssitiedote|8.12.2021

Enersense on sopinut sijoituksesta ja ensisijaisesta kumppanuudesta Suomen ensimmäisen vihreän vedyn tuotantoyhtiön P2X Solutions Oy:n kanssa

Enersense InternationalOyj
Sisäpiiritieto8.12.2021klo 11.30

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttajaEnersense InternationalOyj (”Enersense”) on8.12.2021allekirjoittanut sopimuksen 13–18 miljoonan euron oman pääoman ehtoisesta sijoituksesta vihreän vedyn tuottajayhtiöön P2X Solutions Oy:öön (”P2X”).Sijoituksen toteutuessa Enersense merkitsee P2X:n uusia osakkeita siten, että sen omistusosuus P2X:stä on noin 16,3–22,5 prosenttia. Sijoituksen yhteydessä Enersense ja P2X ovat sopineet kumppanuusjärjestelystä, jossa Enersensellä on tietyin sijoitussopimuksen mukaisten, muun muassa hinnoitteluun ja laatutasoon liittyvien, edellytysten täyttyessä ensisijaisen kumppanin asema P2X:n Harjavaltaan rakennettavan Suomen ensimmäisen vihreän vedyn tuotantolaitoksen rakennusvaiheen töissä sekä laitoksen valmistuttua sen kunnossapidon ja operoinnin tehtävissä. Yhteistyön arvon arvioidaan olevan noin 7–8 miljoonaa euroa ja se jakautuu pääosin vuosille 2022–2024 jatkuen kunnossapidon ja operoinnin osalta. Ensisijainen kumppanuus koskee mainittujen edellytysten täyttyessä myös P2X:n mahdollisia muita tulevia hankkeita, joiden osalta sopimus kumppanuudesta on solmittu kolmeksi vuodeksi. Osapuolet neuvottelevat yhteistyön tarkemmista ehdoista ja toteutuksesta kevään 2022 aikana.

Sijoitus- ja yhteistyöhankkeen toteutuksen edellytyksenä on työ- ja elinkeinoministeriön merkittävä tuki P2X:lle Harjavallan tuotantolaitoksen rakentamiseen liittyen sekä tiettyjä muita tavanomaisia ennakkoehtoja. P2X on hakemuksessaan työ- ja elinkeinoministeriölle helmikuussa 2021 arvioinut tuen tarpeeksi 25 miljoonaa euroa. Sijoituksen odotetaan toteutuvan tammikuun 2022 loppuun mennessä.

Toimitusjohtaja Jussi Holopainen, Enersense International Oyj:

”P2X:n osaomistus nostaa Enersensen roolia päästöttömien energiaratkaisujen arvoketjussa. Uskomme vahvasti P2X:n kokeneeseen johtoon sekä yhtiön konkreettiseen liiketoimintasuunnitelmaan vetytalouden edistämisessä.Vety tulee tulevaisuudessa olemaan tärkeä energianlähde aloilla, jotka eivät sovellu sähköistämiseen. Euroopan unionin vetystrategia liittyy vedyn mahdollisuuksiin tukea teollisuuden, liikenteen, sähköntuotannon ja rakennusten hiilestä irtautumista. Strategian tavoitteena on kiihdyttää puhtaan vedyn kehittämistä Euroopassa. Vetyenergian rooli on merkittävä ilmastoneutraalin energiajärjestelmän luomisessa vuoteen 2050 mennessä: vedyllä pystytään paitsi korvaamaan fossiilisia polttoaineita, myös mahdollistamaan puhtaan energian pidempiaikainen varastointi.”

P2X Solutions Oy lyhyesti

Lokakuussa 2020 perustetun suomalaisen P2X:nliiketoiminta pohjautuuvihreän vedyn eli uusiutuvalla energialla tuotetun vedyn tuotantoon sekä Power-to-X-teknologioihin ja prosesseihin, joiden avulla uusiutuvaa sähköä voidaan varastoida synteettisiksi polttoaineiksi tai muuttaa muiksi yhdisteiksi.

P2X suunnittelee rakentavansa Harjavaltaan Suomen ensimmäisen vihreän vedyn tuotantolaitoksen. Valmistuessaan laitos tuottaa vihreää vetyä muun muassa teollisuuden tarpeisiin uusiutuvalla energialla tuotetulla sähköllä. Suunnitteilla olevan tuotantolaitoksen kapasiteetti on 20 megawattia, ja sen sivuvirtoina syntyy teollisuuden tarvitsemaa happea ja lämpöenergiaa. Tavoitteena on rakentamistöiden aloittaminen Harjavallassa syksyllä 2022 ja laitoksen käyttöönotto vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Toimintansa alkuvaiheessa olevan P2X:nensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2021, eikäyhtiöstä täten ole käytettävissä liikevaihto- ja tasetietoja. P2X:n vuoden 2021 liiketoiminta on vähäistä. P2X:n näkemyksen mukaan liiketoiminta kasvaa merkittävästi vetytuotantolaitoksen valmistuttua.

Sijoituksen ehdot lyhyesti

Sijoitus toteutetaan P2X:n suunnatussa osakeannissa, jossa P2X laskee liikkeelle uusia osakkeita Enersenselle ja vähintään kahdelle muulle sijoittajalle. Toteutuessaan Enersensen P2X:ään tekemän sijoituksen määrä on 13–18 miljoonaa euroa ja Enersensen omistusosuus P2X:ssä tulee olemaan noin 16,3–22,5 prosenttia P2X:n osakekannasta. Enersensen sijoituksen tarkka määrä määräytyy ennen sijoituksen täytäntöönpanoa sijoituskierrokselle mahdollisesti osallistuvien muiden sijoittajien lukumäärän mukaan ollen kuitenkin aina vähintään 13 miljoonaa euroa (vastaten noin 16,3 prosentin omistusosuutta) ja enintään 18 miljoonaa euroa (vastaten noin 22,5 prosentin omistusosuutta).

Sijoitus- ja yhteistyöhankkeen toteutuksen edellytyksenä on työ- ja elinkeinoministeriön merkittävä tuki P2X:lle Harjavallan tuotantolaitoksen rakentamiseen liittyen sekä tiettyjä muita tavanomaisia ennakkoehtoja. P2X on hakemuksessaan työ- ja elinkeinoministeriölle helmikuussa 2021 arvioinut tuen tarpeeksi 25 miljoonaa euroa. Sijoituksen yhteydessä osapuolet solmivat P2X:ää koskevan tavanomaisen osakassopimuksen.

Sijoitus maksetaan järjestelyn toteutuessa käteisellä, kolmessa erässä, lokakuuhun 2022 mennessä ja rahoitetaanEnersensenkassavaroilla.

Lähipiiriliiketoimi

Sijoitus- ja yhteistyöjärjestely muodostaa Enersenselle lähipiiriliiketoimen, sillä Enersensen hallituksen jäsen Herkko Plit on ennen järjestelyä yksi P2X:n suurimmista osakkeenomistajista määräysvaltayhtiönsä 4HP Solutions Oy:n kautta ja käyttää P2X:ssä yhteistä määräysvaltaa. Herkko Plit toimii myös P2X:n hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana. Enersensen hallitus on arvioinut, että lähipiiriliiketoimi on yhtiön edun mukainen ja se toteutetaan tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Herkko Plit ei ole osallistunut sijoitus- ja yhteistyöjärjestelyä koskevaan käsittelyyn tai päätöksentekoon Enersensen hallituksessa. Lähipiiriliiketoimea kannattavat kaikki Enersensen hallituksen jäsenet, jotka eivät ole lähipiirisuhteessa P2X:ään tai päätettävään asiaan.

Järjestelyllä ei toteutuessaan olevaikutustaEnersensenvuoden 2021taloudelliseen ohjeistukseen.

Jaa