Enersense tarkentaa kasvustrategiansa fokusalueita ja nostaa päästöttömän liikenteen maa- ja merituulivoiman sekä aurinkoenergian rinnalle – taloudelliset tavoitteet ennallaan

Enersense International Oyj
Pörssitiedote 20.10.2022 klo 11.40

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International Oyj:n strateginen päämäärä on muuttumaton: yhtiön tavoitteena on kasvaa laaja-alaisesta energia-alan palveluyrityksestä päästöttömän energian tuottajaksi ja keskeiseksi vihreän energian yhtiöksi. Enersense on vuosittaisen strategiatyönsä yhteydessä tarkentanut kasvustrategiansa fokusalueita ja nostaa päästöttömän liikenteen maa- ja merituulivoiman sekä aurinkoenergian rinnalle. Päästöttömässä liikenteessä uutta liiketoimintaa haetaan sähköisen liikenteen latausratkaisuista ja puhtaista polttoaineista. Merituulivoimassa kasvua haetaan etenkin tuulivoimaloiden jalustoista ja maatuulivoimassa ja aurinkoenergiassa hankekehityksestä, rakentamisesta ja myös omasta energian tuotannosta. Strategian tarkennettu fokus tukee yhtiön pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita, jotka säilyvät ennallaan.

Enersensen tavoitteena päästöttömän liikenteen fokusalueella on liiketoiminnan arvoketjulaajentuminen latauslaiteratkaisuja tarjoavien yritysten asentaja- ja huoltokumppanista myös latauslaitteiden valmistajaksi, missä yhtiö näkee merkittävää kasvupotentiaalia. Yhtiöllä on jo strateginen kumppanuus ja 10 prosentin omistusosuus latausjärjestelmiä taloyhtiöille, yrityksille ja julkisiin tiloihin toimittavassa Parkkisähkö Oy:ssä. Enersense on myös osaomistajana vihreän vedyn tuottajayhtiö P2X Solutionsissa, mitä kautta Enersense on mukana raskaan liikenteen päästöjen vähentämisessä vedyn ja synteettisten polttoaineiden avulla sekä mahdollistamassa vihreän vedyn luomia sähkön varastointimahdollisuuksia.

Enersense on aloittanut jalansijansa vahvistamisen sähköisen liikenteen latausratkaisujen arvoketjussa allekirjoittamalla sopimuksen, jolla se ostaa suomalaisen sähköautojen pika- ja suurteholatausasemia valmistavan kasvuyrityksen Unified Chargers Oy:n. Yhtiön viimeisimmän tilikauden liikevaihto oli noin 0,4 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 87 prosenttia edellisen vuoteen verrattuna. Tilikauden tulos oli noin -0,4 miljoonaa euroa. Kauppahinta on 1,2 miljoonaa euroa ja se on tarkoitus maksaa kokonaisuudessaan Enersensen uusilla liikkeeseenlaskettavilla osakkeilla. Osakekauppa on ehdollinen sille, että 10.11.2022 pidettäväksi koolle kutsuttu Enersensen ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa Enersensen hallituksen päättämään osakekauppaan liittyvästä suunnatusta osakeannista. Yritysosto odotetaan saatavan päätökseen marraskuussa 2022 ja sen toteutuessa Enersense pystyy tarjoamaan edistyksellisiä ja räätälöitäviä latausratkaisuja julkisiin kohteisiin ja raskaan liikenteen tarpeisiin sekä älykkäitä palveluita latausasemaoperointiin.

”Uusiutuvan energian voimakas lisätuotanto mahdollistaa tulevaisuudessa päästöttömän liikenteen niin sähköistämisen kuin puhtaiden polttoaineiden avulla. Nostamalla arvoketjulaajentumisen latausinfrastruktuurissa yhdeksi kasvustrategiamme fokusalueeksi olemme entistä vahvemmin mukana tässä kehityksessä ja pystymme strategian toteutuksen edetessä vastaamaan kokonaisvaltaisemmin markkinoiden kasvavaan kysyntään. Lisäksi näemme vedyn merkityksen vihreässä siirtymässä hyvin merkittävänä niin sähkön varastoinnissa kuin päästöttömän raskaan liikenteen mahdollistamisessa”, sanoo toimitusjohtaja Jussi Holopainen.

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ

Jussi Holopainen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 44 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Mediayhteydenotot:

Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi