Yhtiötiedote|29.1.2021

Enersensen hallitus perusti tarkastusvaliokunnan

EnersenseInternational Oyj
Yhtiötiedote29.1.2021klo 17.15

EnersenseInternational Oyj:n hallitus päätti 29.1.2021 perustaa hallituksen tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi on valittuSariHelander(puheenjohtaja), MarkkuKankaalaja Petri Suokas.

Tarkastusvaliokunnan vastuulla on muun muassaseuraavienyhtiön taloudelliseenraportointiin, sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvientehtävien valmistelu hallitusta varten:

  • taloudellistenraportointijärjestelmienja prosessien seuranta ja arviointi

  • sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seuranta ja arviointi

  • tilintarkastajanpätevyydenjariippumattomuudensekäerityisesti tämän harjoittamanmuiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamistakoskeva seuranta ja arviointi

  • yhtiöntilintarkastuksenseuranta

  • yhtiöntilintarkastajanvalinnanvalmistelu

Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on vahva asiantuntemus ottaen huomioon yllä esitellyt valiokunnan vastuualueet ja tilintarkastusta koskevat tehtävät.Tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistö on riippumaton yhtiöstä ja yksi jäsen on riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Lisätietoja:

Jussi Holopainen, CEO,EnersenseInternational Oyj
Puhelin: 044 517 4543
Sähköposti:jussi.holopainen@enersense.com

Hyväksytty neuvonantaja AlexanderCorporateFinance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Lyhyesti yhtiöstä:

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-Empower-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2019 oli noin 242 miljoonaa euroa. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2400 henkilöä. Yhtiön verkkosivut löytyvät osoitteesta enersense.com

Jaa