Lehdistötiedote|22.9.2022

Enersensen osakkuusyhtiö P2X Solutions Euroopan vihreän vedyn tärkeiden hankkeiden listalle

Enersense International Oyj
Lehdistötiedote 22.9.2022 klo 15.45

Euroopan komissio on valinnut suomalaisen vihreän vedyn tuottajayhtiön P2X Solutions Oy:n hiilineutraalius- ja ympäristötavoitteita edistävän hankkeen tärkeiden yhteiseurooppalaisten IPCEI-vetyhankkeiden listalle. Uuden vetytalouden eurooppalaisen arvoketjun tarkoituksena on vauhdittaa puhtaan vedyn tuotantoa ja vedyn uusien käyttökohteiden kehittämistä. Enersense omistaa P2X Solutions Oy:stä noin 16,3 prosenttia.

Hankkeessaan P2X Solutions rakentaa 70 MW vihreän vedyn tuotantokapasiteettia sekä metanointilaitoksen uusiutuvan synteettisen metaanin tuotantoa varten. Hanke on erillinen P2X Solutions Oy:llä jo rakenteilla olevasta 20 MW:n vihreän vedyn ja synteettisen metaanin tuotantolaitoksesta Harjavallassa.

Enersense on osa kansallista vetyklusteria ja kuuluu EU:n vetytaloutta edistävään European Clean Hydrogen Allianceen.

Jaa