Pörssitiedote|27.12.2022

Fyysinen Selvitysilmoitus vaihtovelkakirjalainan haltijoille: Osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet on rekisteröity kaupparekisteriin; Fyysinen Selvityspäivä on 12.1.2023

Enersense International Oyj
Pörssitiedote 27.12.2022 klo 14.40

Enersense International Oyj:n (”Yhtiö”) ilmoitti 23.12.2022 julkistetussa pörssitiedotteessa, että Yhtiön hallitus on päättänyt 23.12.2022 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen 260 osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaista Yhtiön osakkeisiin (”Osakkeet”) oikeuttavaa erityistä oikeutta. Erityiset oikeudet annettiin maksutta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti) Yhtiön 26 miljoonan euron suuruisen 15.1.2027 erääntyvän senioristatuksisen vakuudettoman ehdollisesti vaihdettavan vaihtovelkakirjalainan (”Velkakirjat”) alkuperäisille merkitsijöille ja/tai niille, jotka ovat merkitsemisen jälkeen ostaneet Velkakirjoja. Erityiset oikeudet ovat sidottuja Velkakirjoihin, eikä niitä voi irrottaa Velkakirjoista.

Osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet on rekisteröity kaupparekisteriin tänään 27.12.2022.

Tämä pörssitiedote muodostaa Velkakirjojen ehtojen (”Ehdot”) mukaisen fyysisen selvitysilmoituksen (Physical Settlement Notice, kuten määritelty Ehdoissa, ”Fyysinen Selvitysilmoitus”). Tällä pörssitiedotteella Yhtiö ilmoittaa täten Velkakirjojen haltijoille, että fyysinen selvityspäivä (Physical Settlement Date, kuten määritelty Ehdoissa, ”Fyysinen Selvityspäivä”) tulee toteutumaan 12.1.2023. Ehtojen mukaisesti Velkakirjojen haltijoilla on Fyysisestä Selvityspäivästä alkaen oikeus vaihtaa Velkakirjat Osakkeiksi edellä mainittujen Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella.

Porissa 27.12.2022

Enersense International Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 44 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Mediayhteydenotot:

Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

Jaa