Vastuullisuus

Enersensen strategian ja vastuullisen ajattelun taustalla ovat yhteiset arvomme: ole rohkea, kasva vastuullisesti, yhdessä.

Vastuullisuus on osa Enersensen strategiaa, joka tukee meneillään olevaa yhteiskunnan energiamurrosta. Tavoitteenamme on kasvattaa EU:n ympäristöluokittelun piirissä olevien toimintojen osuutta liikevaihdostamme 65–70 prosenttiin vuonna 2027.

Olennaisimmat toimintaamme ohjaavat vastuullisuusteemat

Vastuullisuustyömme keskiössä ovat:

  • kestävä työ – työturvallisuus ja muut henkilöstöasiat omassa toiminnassa
  • kestävä liiketoiminta – energiamurroksen toteuttaminen auttamalla asiakkaita kestävän energiajärjestelmän rakentamisessa ja uusiutuvien energiamuotojen tuotannon edistämisessä osana vastuullisesti toimivaa arvoketjua
  • ympäristövastuu – kasvihuonekaasupäästöt omassa toiminnassa ja arvoketjussa.

Olennaisten sisäisten vastuullisuusteemojen lisäksi olemme toiminnassamme sitoutuneet edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita 7, 8, 9, 11 ja 13. Teknologiayritys Upright Projectin tammikuussa 2024 toteuttama analyysi kuvaa, miten hyvin Enersensen liiketoiminta edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Analyysi perustuu yksittäisten tuotteidemme ja palveluidemme vaikutuksiin kuhunkin 17 YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen ja niiden 169 alatavoitteeseen liittyen. Tulosten valossa etenkin tavoitteet 7, 8 ja 9 linjautuvat erityisen hyvin liiketoimintamme kanssa.

Toiminnallamme on merkittävä positiivinen vaikutus

Selvitimme liiketoimintamme nettovaikutuksia teknologiayritys Upright Projectin avulla. Nettovaikutusanalyysi kuvaa tuottamaamme arvoa ympäröivään maailmaan. Analyysi pohjautuu Enersensen ydinliiketoimintaan kuuluviin tuotteisiin ja palveluihin ottaen huomioon syntyvät vaikutukset koko arvoketjun matkalta. Analyysin mukaan Enersensen Net impact ratio (nettovaikuttavuusaste) vuonna 2023 oli +46 %, mikä on parhaan 23 prosentin joukossa otettaessa huomioon kaikki globaalisti mallinnetut yritykset. Korkea positiivinen Net impact ratio viittaa siihen, että käytämme vaatimattomasti resursseja luodaksemme merkittäviä positiivisia vaikutuksia laajasti niin yhteiskunnan ja tiedon kuin terveyden ja ympäristönkin saralla.

Nettovaikutustuloksiemme vertaaminen muihin analysoituihin Nasdaq Helsingin listautuneisiin yhtiöihin osoittaa, miten merkittävä positiivinen vaikutus Enersensen liiketoiminnalla on ympäröivään maailmaan. Enersensen Net impact ratio vuonna 2023 oli +46 %, kun taas Nasdaq Helsinki -viiteryhmän keskimääräinen nettovaikutustulos oli -10 %. Enersensen positiivinen yhteiskunnallinen vaikutus korostuu vertailussa erityisesti yhteiskunnan infrastruktuuriin liittyvien tuotteiden ja palveluiden vuoksi. Liiketoimintamme aiheuttaa myös merkittävästi vähemmän ympäristökuormitusta kuin viiteryhmä keskimäärin.

Nettovaikutusprofiilimme on tarkasteltavissa tarkemmin Upright Projectin alustalla.

Kasvihuonekaasupäästöt 

Olemme sitoutuneet Science Based Targets (SBTi)-aloitteeseen ja asetamme tieteeseen perustuvat lähiajan päästövähennystavoitteet vuoden 2025 loppuun mennessä.
SBTi:n kriteeristön mukaisesti asetettavat päästövähennystavoitteet tukevat Pariisin ilmastosopimuksen linjausta rajoittaa maapallon lämpeneminen korkeintaan 1,5 asteeseen ja toimenpiteet ulottuvat Enersensen koko toimitusketjuun.

Vuonna 2023 Enersensen suorat (Scope 1) kasvihuonekaasupäästöt olivat 6 159 tCO2e ja ostoenergian epäsuorat (Scope 2) markkinaperusteiset kasvihuonekaasupäästöt 3 782 tCO2e. Merkittävin osa, yli 90 %, Enersensen suorista kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu ajoneuvojen ja koneiden polttoainekulutuksesta. Mäntyluodon tuotantolaitoksen osuus ostoenergian epäsuorista päästöistä oli 90 prosenttia vuonna 2023. Linjasimme vuoden 2023 lopulla, että vastaisuudessa kaikkien uusien ostoenergiasopimusten edellytyksenä on päästöttömän tai uusiutuvan energian käyttö.

Käynnistimme arvoketjun muiden epäsuorien (Scope 3) kasvihuonekaasupäästöjen laskennan loppuvuodesta 2023, ja laskenta valmistuu vuoden 2024 aikana.

Kasvihuonekaasupäästöt 2023

Scope 1 -päästöjen lähteetKasvihuonekaasupäästöt, tCO2e
Prosessipäästöt484,0
Polttoaineen kulutus5 578,0
Oma energiantuotanto97,1
Scope 1 -päästöt yhteensä6 159,1

Scope 2 -päästöjen lähteetMarkkinaperusteiset kasvihuonekaasupäästöt, tCO2eSijaintiperusteiset kasvihuonekaasupäästöt, tCO2e
Sähkö3 667,5767,9
Lämmitys114,81 192,6
Scope 2 -päästöt yhteensä3 782,01 960,5

Lisää tietoa vastuullisuudesta Enersensellä löytyy vuoden 2023 vuosikertomuksesta, jonka voit ladata täältä.