Teollisuuden käyttö- ja kunnossapito­palvelut kahden vuosikymmenen kokemuksella

Olemme tuottaneet käyttö- ja kunnossapitopalveluja teollisuussektorille yli 20 vuoden ajan.

Tekemällä yhteistyötä kokeneiden ammattilaistemme kanssa varmistat kunnossapidon kehittymisen ja mahdollisuuksien luomisen tuotannon onnistumiselle. Käyttö- ja kunnossapitopalveluja voidaan toteuttaa jatkuvana palveluna tai tuntityönä.

Tarjoamme alan parasta palvelua, digitaaliset työkalut ja prosessit, helppoa toimivuutta ja joustavaa osaamista yhteisen menestyksemme saavuttamiseksi.

Emme tee kompromisseja työturvallisuuden tai ympäristön kustannuksella. Työturvallisuudessa hyödynnämme digitaalisia palveluja aktiivisen työturvallisuuden parantamiseksi. Autamme myös asiakkaitamme saavuttamaan heidän ympäristötavoitteensa.

Toimivat prosessit ja modernit digitaaliset palvelut

Kasvatamme asiakkaamme liikevaihtopotentiaalia maksimoimalla käytettävyyttä ja tuottavuutta. Hyvä käytettävyys saavutetaan yhdistämällä toimivat prosessit digitalisoinnin tuomiin mahdollisuuksiin. Tarjoamme palveluja, jotka parantavat selvästi asiakkaidemme tuotantolaitosten tehokkuutta. Kustannustehokkuus saavutetaan suunnitelmallisilla prosesseilla, resurssien tehokkaalla käytöllä ja ammattitaitoisella hankinnalla. Enersensen asiantunteva osaajaverkosto ja organisaatiomme paikallinen, liikkuva sekä keskitetty resursointi takaavat optimaalisen kustannustehokkuuden.

Käynnissäpidon johtaminen

Käynnissäpidon johtamisessa vastaamme asiakkaan koneiden ja laitteiden elinkaaren hallinnasta, mikä sisältää laitteiden kriittisyyden määrityksen, kunnossapitostrategian valinnan, laitteiden kunnossapito-ohjelmat, kunnossapidon päivittäisen toteuttamisen johtamisen sekä suunnitelmat ja investointiesitykset elinkaarensa päässä oleville laitteille.

Toiminnan kehittäminen on tärkeä osa palvelua. Kehitämme asiakkaan lähtötason mukaan esimerkiksi kunnossapidon prosesseja, kunnossapito-ohjelmia, raportointia, työturvallisuuden käytäntöjä, koneiden käytettävyyttä, seisokkien hallintaa, käyttäjäkunnossapitoa, datan analysointia ja hyödyntämistä tai varaosatarpeen optimointia. Kehitys toteutetaan projektiluonteisina tasonnostoina valittuihin kohteisiin sekä toiminnan jatkuvana parantamisena osana päivittäistä toimintaa. Kehityssuunnitelma on palvelusopimuksen olennainen osa ja tavoitteiden toteutumista seurataan, mitataan ja suunnataan yhteisessä ohjausryhmässä.

Tarjoamme käynnissäpidon johtamiseen ja kehitykseen:
 • Työturvallisuuden johtaminen ja kehittäminen
 • Kunnossapidon strategia ja mittarit
 • Kunnossapidon resursointi ja suunnitelmat
 • Kunnossapidon prosessit ja prosessien digitalisointi
 • Käyttäjäkunnossapidon ohjaus
 • Kehityssuunnitelmat, kunnossapitoauditoinnit ja kriittisyysluokittelut
 • Raportoinnin kehitys

Kunnossapitopalvelut asiakkaan laitoksella

Enersensellä on pitkäaikainen osaaminen sähkö- ja mekaanisiin töihin. Resursointimallimme avulla löydetään oikea osaaminen vastaamaan asiakkaan kulloistakin tarvetta. Lisäksi meillä on pitkäaikainen kokemus työntekijätietojen ja kulkulupien hallinnasta. Turvallisuus on keskeinen osa toimintamalliamme ja pystymme tarjoamaan digitaalisen seurannan töiden etenemiseen. Osaamisemme keskittyy:

Mekaaniset työt
 • Kone- ja laiteasennukset
 • Hitsaus- ja levytyöt
 • Putkistojen valmistus ja asennus
 • Venttiilihuollot
 • Pumppuasennukset
 • Reaktorityöt
 • Paikalla tehtävät huolto- ja korjaustyöt erilaisille koneille ja laitteille
Sähkötyöt
 • Muuntajien/muuntajatilojen puhdistukset
 • DC-moottoreiden hiilihuolto
 • Sähkökeskusten/-kiskostojen puhdistukset
 • Taajuusmuuttajien puhaltimien vaihdot
 • Lähettimien tarkastukset/kalibroinnit asiakkaan laitteistolla.
 • Virtamuuntimien tarkastus/korjaustyöt
 • Virtausmittausvahvistimien vahvistimien korjaus
 • Liukurengashuolto/puhdistus
Paineenalainen vuodonkorjaus

Tuotantolaitosten paineenalaisten vuotojen korjaus prosessia pysäyttämättä ja kustannuksia säästäen

 • Paineenalaisella vuodonkorjauksella minimoidaan tuotantoprosessin alasajoja esim. sellutehtailla ja voimalaitoksilla
 • Säästetään kustannuksia ja varmistetaan prosessin jatkuminen
 • Hallitusti korjatut vuodot ylläpitävät turvallista työympäristöä
 • Yhdessä kokeneiden ammattilaistemme ja materiaalitoimittajien kanssa pystymme suorittamaan haastavatkin paineenalaiset vuodonkorjaukset. Tuotantoprosessin alasajon vaativat korjaukset voidaan myöhemmin suorittaa hallitusti huoltoseisokin yhteydessä.

Osto- ja varastopalvelut

Osto- ja varastopalvelumme ovat kokonaisvaltainen ratkaisu asiakkaan hankintojen tarpeisiin. Palvelukokonaisuudella asiakkaamme saa luotettavat toimitukset, varastoinnin sekä varaosien saatavuuden kustannustehokkaasti. Huolehdimme tarvemäärittelystä, nimikkeiden ja hankintasopimusten hallinnasta, ostamisesta ja varastoinnista sekä arvon optimoinnista.

Varalaitepalvelu

Palvelun tavoitteena on optimoida varaosavarastojen arvo huomioiden erityisesti varaosien kriittisyys tuotannolle sekä hyödyntää moniasiakasympäristön välinen synergia varaosavarastojen optimoinnissa. Tarjoamme tämän tavoitteen saavuttamiseksi varaosien määrän optimointia varaosien kriittisyyteen kehittämällään data-analyysin pohjautuvalla varaston optimikoon määrittelyllä.

Sitoutuneen pääoman optimointi
 • Tuotannolle kriittisten varaosien saatavuuden varmistaminen kustannustehokkaasti
 • Enersensen hallinnoimien varastojen ristiin käyttö
 • Tarviketyyppisten materiaalinen kustannusten optimointi
 • Kaupintavarastot ja varaosapoolit
 • Hankintasopimukset
Materiaalihankinta ja varaston hallinta

Tarvike- ja varaosahankintojen hoito
Tarvesuunnittelu ja nimikkeistön hallinta
Tilaajan avustaminen investointeihin liittyvissä hankinnoissa
Varastonhoidolliset toimenpiteet, vastaanotot, varastosta otot, inventointi

Alihankinnat
 • Enersensen keskitetty resurssienhallinta
 • Ulkopuolisten palveluiden oston ja toimitusvalvonnan hoito
 • Hankintasopimukset

Ota yhteyttä!

Jukka Luotolinna
Myyntijohtaja