Huoltoseisokit laadukkaasti aikataulussa

Enersensen toimintamalli perustuu mittavaan kokemukseen huoltoseisokkien läpiviemisestä teollisuuden eri aloilla. Huoltoseisokkipalvelumme tekee prosessista kustannustehokkaan, yksinkertaisen ja hyvin hallittavissa olevan.

Työturvallisuusasioiden selkeä kontrollointi, toiminnan ohjauksen ja vastuiden selkeys, kunnossapito-organisaation resurssien tehokas hyödyntäminen ja ohjaus, joustava töiden ohjaus sekä selkeä ja välitön palautekäytäntö takaavat onnistuneen ja tapaturmattoman vuosihuollon. Raportoimme reaaliajassa töiden etenemisen ja projektin taloudelliset kustannukset, mikä parantaa projektien tehokkuutta.

Seisokit on mahdollista toteuttaa kokonaisvaltaisena projektitoimituksena, joka sisältää muun muassa projekti- ja työnjohtohenkilöstön, suunnittelun, resursoinnin, toteutuksen ja raportoinnin tai pienemmät osa-alueet. Tarjoamme kunnossapitoseisokkien lisäksi myös muita projekteja, kuten tuotannon uusasennuksia sekä projekteja seisokkien sisällä.

Vuosihuoltopalvelun mahdollisuudet:
  • Vuosihuollon projektointi ja projektinhallinta reaaliajassa
  • Vuosihuollon töiden suunnittelu ja aikataulutus, sekä töiden ositus
  • Varaosien saatavuuden varmistaminen ja työpakettien muodostaminen
  • Osaavan henkilöstön riittävyydestä huolehtiminen
  • Työturvallisuuden varmistamisen

Ota yhteyttä!

Mekaaniset

Mikko Lampinen
COO
Terästyöt ja pintakäsittelyt

Sähkö ja automaatio

Juha Romppainen
Yksikön päällikkö