Kunnat

Kuntien rooli tuulivoimahankkeissa

Tuulivoima luo kuntaan työtä ja verotuloja. Kunnat ovat keskeisessä roolissa kotimaisen, uusiutuvan energian tuotannon mahdollistamisessa kaavoitusoikeutensa myötä. Tuulivoima vähentää energiatuotannon päästöjä, jonka lisäksi se voi osaltaan tukea kunnan ilmastotavoitteita ja edistää kunnan edistyksellistä ja vastuullista imagoa.

Hyödynnämme jokaisessa hankkeessamme paikallisia urakoitsijoita mahdollisuuksien mukaan kaikissa sen vaiheissa, jonka lisäksi majoitus- ja ravintolapalveluiden kysyntä kasvaa erityisesti 1–2 vuotta kestävien rakennustöiden aikana. Tuulivoiman merkittävin työllistävä vaikutus syntyy kuitenkin voimaloiden käytöstä ja kunnossapidosta, johon yleisesti tarvitaan kaksi kunnossapidon ammattilaista kymmentä voimalaa kohti työssäkäyntialueelle.

Tuulivoimapuistot ovat kunnille merkittäviä veronmaksajia. Tuulivoimaloiden vuosittaiset kiinteistöverotuotot kunnalle ovat keskimäärin 30 000 euroa vuodessa jokaiselta voimalalta. Verojen määrä riippuu voimaloiden määrästä, rakennuskustannuksista sekä kunnan kiinteistöveroprosentista.

Kunnilla on kaavoitusmonopoli, eli loppukädessä kunnat itse päättävät, minkälaisia hankkeita niiden alueelle rakennetaan tai ei rakenneta. Tuulivoimahankkeiden kaavoitusprosessissa kartoitetaan seikkaperäisesti hankkeen vaikutukset ja kaikista kaavoituksen kuluista vastaa hankekehittäjä.

Tuulivoiman vaikutuksista kuntiin saat laajemmin tietoa Suomen Tuulivoimayhdistyksen sivuilta, jonne on kerätty laaja tietopankki aiheesta.

Jos jokin asia jäi vielä askarruttamaan, olethan yhteydessä!

Ota yhteyttä!

Marko Sihvonen
Projektijohtaja
Tuulivoiman hankekehitys
Jari Heiskari
Maankäyttöpäällikkö
Tuulivoiman hankekehitys