Pörssitiedote, Liputusilmoitukset|2.2.2022

Enersense International Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus

Enersense International Oyj
Pörssitiedote,2.2.2022 klo 13.00

Enersense International Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Tomi Hyttiseltä. Ilmoituksen mukaan Tomi Hyttisen ja Tomi Hyttisen määräysvaltayhtiön Taloustieto Incrementum Oy:n osakeomistus Enersense International Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on laskenut 4,77 prosenttiin 1.2.2022. Ilmoituksen mukaan Tomi Hyttisellä ja Taloustieto Incrementum Oy:lla on yhteensä 762 305 Enersense International Oyj:n osaketta, mikä vastaa 4,77 prosenttia kaikista Enersense International Oyj:n osakkeista ja äänistä.

Liputusvelvollisen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 4,77 - 4,77 15 996 060
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 5,64 - 5,64

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja/osakelajiISIN-koodi (jos mahdollista) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7) Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000301585 7 000 755 305 0,05 4,72
A YHTEENSÄ 762 305 4,77

Tietoja liputusvelvollisesta ja koko määräysvaltaketjusta, jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Tomi Hyttinen 0,05 7 000
Taloustieto Incrementum Oy 4,72 755 305

Liputusilmoituksen mukaan Tomi Hyttinen omistaa Taloustieto Incrementum Oy:stä 100 %.

Jaa