Enersense International Oyj:n tammi–syyskuun 2023 liiketoimintakatsaus: Vahvaa kasvua kaikilla liiketoiminta-alueilla – koko vuoden liikevaihdon odotetaan olevan yli 330 miljoonaa euroa

Enersense International Oyj
Pörssitiedote 27.10.2023 klo 12.00

Tiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia. Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita. Kaikki luvut ja summat on pyöristetty tarkoista luvuista, minkä vuoksi yhteen- tai vähennyslaskussa voi ilmetä pieniä epätarkkuuksia.

HEINÄ–SYYSKUU 2023

• Liikevaihto 94,2 (64,4) miljoonaa euroa, kasvua 46,2 %.
• Käyttökate 3,9 (4,0) miljoonaa euroa, käyttökatemarginaali 4,2 (6,3) %.
• Kolmannella vuosineljänneksellä ei ollut vertailukelpoisuuteen vaikuttavia oikaisueriä. Vertailukauden oikaistu käyttökate oli 4,3 miljoonaa euroa eli 6,6 % liikevaihdosta.
• Liikevoitto 1,6 (1,9) miljoonaa euroa, liikevoittomarginaali 1,7 (3,0) %.
• Laimentamaton osakekohtainen tulos -0,05 (0,08) euroa.

TAMMI–SYYSKUU 2023

• Liikevaihto 255,5 (184,4) miljoonaa euroa, kasvua 38,5 %.
• Käyttökate 7,0 (8,8) miljoonaa euroa, käyttökatemarginaali 2,8 (4,8) %.
• Oikaistu käyttökate 7,5 (9,3) miljoonaa euroa eli 2,9 (5,0) % liikevaihdosta.
• Liikevoitto -0,1 (2,4) miljoonaa euroa, liikevoittomarginaali oli 0,0 (1,3) %.
• Laimentamaton osakekohtainen tulos -0,39 (-0,23) euroa.
• Tilauskanta syyskuun lopussa 511 (385) miljoonaa euroa.
• Enersense tiedotti 22.8.2023 allekirjoittaneensa Telia Finlandin kanssa yhden vuoden jatkosopimuksen tietoliikenneverkon kenttäpalveluiden tuottamisesta. Sopimuksen arvo on 25 miljoonaa euroa.

Päivitetty ohjeistus tilikaudelle 2023

Enersensen vuoden 2023 liikevaihdon odotetaan olevan yli 330 miljoonaa euroa ja oikaistun käyttökatteen 12–18 miljoonaa euroa.

Markkinatilanne Enersensen liiketoiminta-alueilla on jatkunut maailmantalouden yleisistä epävarmuustekijöistä huolimatta hyvänä alkuvuoden aikana ja suotuisan kehityksen odotetaan jatkuvan. Yhtiön vahva tilauskanta antaa hyvän pohjan liikevaihdon kasvulle. Olemme onnistuneet kiihdyttämään tuulivoiman hankekehitystämme ja oletamme, että sama kehitys jatkuu. Kannattavuuteen vaikuttavat mm. uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto sekä edelleen jatkuvat panostukset merituulivoimaliiketoiminnan kehittämiseen ja maatuulivoiman hankekehityksen kiihdyttäminen. Yhtiö haki vuoden 2022 lopussa 26 miljoonan euron vaihtovelkakirjarahoituksen näiden panostusten toteuttamiseksi.

Aiempi, 8.5.2023 annettu ohjeistus:

Enersensen vuoden 2023 liikevaihdon odotetaan olevan yli 300 miljoonaa euroa ja oikaistun käyttökatteen 12–18 miljoonaa euroa.

Markkinatilanne Enersensen liiketoiminta-alueilla on jatkunut maailmantalouden yleisistä epävarmuustekijöistä huolimatta hyvänä alkuvuoden aikana ja suotuisan kehityksen odotetaan jatkuvan. Yhtiön vahva tilauskanta antaa hyvän pohjan liikevaihdon kasvulle. Olemme onnistuneet kiihdyttämään tuulivoiman hankekehitystämme ja oletamme, että sama kehitys jatkuu. Kannattavuuteen vaikuttavat mm. uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto sekä edelleen jatkuvat panostukset merituulivoimaliiketoiminnan kehittämiseen ja maatuulivoiman hankekehityksen kiihdyttäminen. Yhtiö haki vuoden 2022 lopussa 26 miljoonan euron vaihtovelkakirjarahoituksen näiden panostusten toteuttamiseksi.

Tunnuslukuja

Tuulivoimahankkeiden kirjanpitokäsittelyä on muutettu vuoden 2023 alusta. Vuoden 2022 vertailutiedot on päivitetty vastaamaan uutta kirjaamiskäytäntöä.

 

 

7–9/2023

7–9/2022

1–9/2023

1–9/2022

1–12/2022

Liikevaihto (1 000 EUR)

 94 168

 64 390

 255 491

 184 419

 281 997

Käyttökate (1 000 EUR)

 3 945

 4 047

 7 049

 8 844

 12 210

Käyttökate %

 4,2

 6,3

 2,8

 4,8

 4,3

Oikaistu käyttökate (1 000 EUR)

 3 945

 4 255

 7 459

 9 303

 13 654

Oikaistu käyttökate %

 4,2

 6,6

 2,9

 5,0

 4,8

Liikevoitto (1 000 EUR)

 1 597

 1 929

 -51

 2 385

 3 479

Liikevoitto %

 1,7

 3,0

 0,0

 1,3

 1,2

Kauden tulos (1 000 EUR)

 -1 129

 1 169

 -6 793

 -4 258

 -9 835

Omavaraisuusaste %

 26,8

 39,0

 26,8

 39,0

 28,8

Nettovelkaantumisaste %

 72,7

 19,6

 72,7

 19,6

 19,0

Oman pääoman tuotto %

 -1,9

 2,9

 -11,5

 -10,4

 -17,5

Osakekohtainen tulos, laimentamaton EUR

 -0,05

 0,08

 -0,39

 -0,23

 -0,57

Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR

 -0,05

 0,08

 -0,39

 -0,23

 -0,57

Toimitusjohtaja Jussi Holopainen

”Enersensen liikevaihdon kasvu on ollut kuluvana vuonna vahvaa. Sama kehitys jatkui kolmannella vuosineljänneksellä ja konsernin tammi–syyskuun 2023 liikevaihto nousi 255,5 (184,4) miljoonaan euroon, kasvua viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon oli 38,5 prosenttia. Tilauskanta säilyi vahvana ja oli katsauskauden lopussa 511 (385) miljoonaa euroa. Konsernin oikaistu käyttökate 19,8oli 7,5 (9,3) miljoonaa euroa. Katsauskaudella kasvupanostusten vaikutus käyttökatteeseen oli yhteensä -6,3 (-3,4) miljoonaa euroa. Katsauskauden käyttökate sisältää oikaisuerien lisäksi tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomia eriä yhteensä 0,9 (4,2) miljoonaa euroa. Vertailukauden käyttökatetta nostivat myös tuulivoimahankkeista realisoituneet merkittävät myyntituotot.

Keskityimme kolmannella vuosineljänneksellä perustekemiseemme, jossa työ kannattavuuden parantamiseksi tuottaa jo tuloksia. Vahva tilauskanta pitää liiketoiminnan volyymejä hyvällä tasolla, mikä puolestaan heijastuu perusliiketoiminnan myönteiseen kannattavuuskehitykseen, vaikka kasvupanostukset edelleen painavatkin kokonaiskannattavuutta.

Tämä näkyy erityisen selvästi Smart Industry -liiketoiminnassa, jossa palvelu- ja projektiliiketoimintojen kannattavuuskehitys on ollut vahvaa, mutta panostukset offshore-liiketoimintaan rasittavat koko liiketoiminta-alueen kannattavuutta. Vaikean vuoden 2022 jälkeen International Operations -liiketoiminta-alueen kannattavuus on kuluvana vuonna kääntynyt selvästi positiiviseksi ja sama kehitys jatkui myös kolmannella vuosineljänneksellä. Samoin Connectivity-liiketoiminta-alueella kannattavuuden parantamisohjelma sekä vahvan tilauskannan tukemat volyymit heijastuivat myönteisesti vuosineljänneksen kannattavuuteen. Elokuussa kerroimme Telia Finlandin kanssa allekirjoitetusta 25 miljoonan euron jatkosopimuksesta tietoliikenneverkon kenttäpalveluiden tuottamisesta. Jatkosopimus kattaa lähes kaikki Connectivityn tarjoamat palvelut ja on laajuudeltaan yksi suurimmista Connectivityssä. Olemme erittäin iloisia, että pitkäaikainen yhteistyömme Telia Finlandin kanssa jatkuu.

Power-liiketoiminta-alueella liikevaihto kasvoi selvästi vuoden 2022 kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna ja käyttökate pysyi vertailukauden tasolla. Perusliiketoiminnoista erityisesti siirtoverkkojen rakentaminen on jatkunut vakaana. Lokakuussa kerroimme jatkosopimuksesta Fingridin sähköasemien ja voimajohtojen peruskunnossapitopalveluissa vuosille 2024–2026. Uudelleenvalintamme on selkeä osoitus osaamisestamme ja sen arvostamisesta sekä pitkäaikaisen yhteistyön hyödyistä asiakkaalle. Sopimus vahvistaa edelleen asemaamme sähköverkkojen kunnossapito- ja käyttöpalveluiden toimittajana Suomessa. Myös tuulivoimahankkeemme etenevät suunnitellusti. Myimme syyskuussa vähemmistöosuutemme Soidinmäen tuulivoimapuistosta. Jäämme myynnin jälkeenkin vastaamaan tuulivoimapuiston käytön aikaisista O&M -palveluista monivuotisella sopimuksella, joka kattaa sähköaseman ja sähköverkon valvonnan ja kunnossapidon. Kaupalla ei ollut merkittävää vaikutusta Power-liiketoiminta-alueen kolmannen vuosineljänneksen 2023 käyttökatteeseen. Päästötön liikenne on yksi konsernin kasvustrategian fokusalueista. Keväällä skaalasimme suurteholatauslaitteidemme tuotannon teolliseen mittakaavaan aloittamalla yhteistyön Scanfilin kanssa ja meillä on jo toimitussopimuksia Suomen lisäksi Norjaan ja Ruotsiin. Pohjoismaiden latauskenttämarkkina tarjoaa meille paljon mahdollisuuksia. Sähköautojen latausratkaisut -liiketoiminnan ylösajo jatkuu.

Kaikkiaan kuluvan vuoden kolmas vuosineljännes sujui odotustemme mukaisesti. Vuositasolla olemme jonkin verran jäljessä vuoden 2022 vastaavan ajanjakson käyttökatetta, mihin pääasiallisesti vaikuttavat vertailujaksolla tuulivoimahankkeista realisoituneet merkittävät myyntituotot ja positiiviset kirjaukset yritysjärjestelyistä, sekä kuluvalle vuodelle jaksottuneet uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät, viimevuotista jonkin verran korkeammat kulut. Alkuvuoden vahvan kasvun ja hyvällä tasolla olevan tilauskannan pohjalta olemme tänään päivittäneet kuluvan vuoden ohjeistustamme liikevaihdon osalta. Odotamme koko vuoden 2023 liikevaihdon nousevan yli 330 miljoonaan euroon. Käyttökateohjeistus säilyy ennallaan.”

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Enersensen tammi-syyskuun 2023 liiketoimintakatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla Enersensen internet-sivuilla osoitteessa www.enersense.fi/sijoittajalle/tiedotteet-ja-julkaisut/raportit-ja-esitykset/.

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ
Tommi Manninen
Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

Lisätietoja: 

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 44 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com 

Mikko Jaskari, talousjohtaja
Puhelin: +358 40 053 5337​
Sähköposti: mikko.jaskari@enersense.com​

Mediayhteydenotot: 
Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi