Hyvä esihenkilötyö avainasemassa vastuullisessa kasvussa

Enersensen strategisena tavoitteena on laajentua energia-alan palveluyrityksestä päästöttömän energian tuottajaksi ja keskeiseksi vihreän energian yhtiöksi, kirjoittaa Satakunnan Kauppakamari artikkelissaan 4.12.2023.

Enersensellä vastuullisen kasvun perustana on hyvä esihenkilötyö. Se tarkoittaa sitä, että jokainen tulee nähdyksi ja arvostetuksi sekä saa tarvitsemansa tuen arjessa. Esihenkilöiden osaamisessa korostuvat ihmiskeskeisyys ja empatiataidot. Enersensellä esihenkilötyö perustuu luottamuspohjaiseen johtamiseen ja positiiviseen ihmiskäsitykseen.

”On oltava ymmärrystä siitä, miten työelämä ja muu elämä vaikuttavat toisiinsa. Puhumme paljon kestävästä työstä. Siihen kuuluvat myös turvallisuuden ja hyvinvoinnin tukeminen sekä ennaltaehkäisevä työ. On oltava rohkea myös hakemaan apua matalalla kynnyksellä. Yksi esimerkki luottamuksesta on etätyö. Me emme ole määritelleet toimistotyöpäivien määrää, vaan tiimeillä on vapaus arvioida itse”, kertoo Enersensen henkilöstöjohtaja Hanna Reijonen.

”Vastuuta annetaan ja sitä myös kannetaan”, tiivistää Enersensen toimitusjohtaja Jussi Holopainen.

Esihenkilötyötä on tarve myös kehittää jatkuvasti, sillä työelämä on aiempaa yksilökeskeisempää. Kysymys onkin, miten työntekijää voidaan tukea muutoksessa mahdollisimman hyvin.

”Yhteisten asioiden ja yksilökeskeisten motivaatiotekijöiden yhteensovittaminen, positiivisen inspiraation ja merkityksellisen suunnan näyttäminen muutosmatkalla ovat osaamista, joita tarvitaan yhä enemmän. Kun kaikesta on tullut monimutkaisempaa, pitää pystyä yksinkertaistamaan oleellinen”, Reijonen kertoo.

Myös vastuullisuuden rooli esihenkilötyössä on yhä merkittävämpi.

”Kokemus työn merkityksellisyyden merkityksestä on noussut. Vastuullisuus tulee koko ajan isompaan osaan johtamista. Vastuullisuus integroituu kaikkeen arkeen”, Reijonen toteaa.

Monimuotoisuus ja kansainvälisyys ovat isossa roolissa esihenkilötyössä. Enersensellä on paljon kansainvälisiä projekteja, joissa tiimit sekoittuvat ja ihmiset katsovat asioita eri taustoista ja näkökulmista käsin. Kansainvälisessä liiketoiminnassa ja työympäristössä yhteinen liima ovat arvot, johtamisperiaatteet ja strategia.

”Monimuotoisessa tiimissä toisen osaaminen täydentää toisten osaamista. Ei pidä pelätä, että joku toinen on viisaampi kuin mitä itse on, eikä tyrmätä uusia ajatuksia heti. Parempia päätöksiä syntyy, kun osaaminen on moniulotteista”, Reijonen ja Holopainen toteavat.

Satakunnan Kauppakamarin artikkelin aiheesta voit lukea täältä: https://satakunnankauppakamarimedia.fi/fi-fi/article/etusivu/arvot-luotsaavat-maailman-mutkissa/264/

Jaa