Yhtiötiedote|19.3.2021

Enersense International Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Enersense International Oyj
Yhtiötiedote 19.3.2021 klo 17.20

Enersense International Oyj:n hallitus valitsi tänään 19.3.2021 järjestäytymiskokouksessaan Markku Kankaalan hallituksen puheenjohtajaksi ja Herkko Plitin hallituksen varapuheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Sari Helander ja muiksi jäseniksi Markku Kankaala ja Petri Suokas.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Herkko Plit ja muiksi jäseniksi Markku Kankaala ja Sirpa-Helena Sormunen.

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden ja todennut, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja että Markku Kankaalaa ja Petri Suokasta lukuun ottamatta kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Markku Kankaalan ei katsota olevan riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista hänen toimiessa MBÅ Invest Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Petri Suokkaan ei katsota olevan riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista hänen toimiessa MBÅ Invest Oy:n hallituksen jäsenenä.

Jaa