Tietoa tuulivoimasta

Tuulivoiman nopea kasvu Suomessa ja maailmalla

Tuulivoimasta on tullut maailman nopeimmin kasvava sähköntuotantomuoto. Tuulivoimatuotanto on täysin päästötöntä ja uusiutuvaa energiaa. Suomen tuulivoimatuotanto kasvoi vuoden 2022 aikana 42 % ja Suomen sähkönkulutuksesta katettiin 14 % tuulivoimalla. Suomen Tuulivoimayhdistys arvioi, että vuonna 2023 valmistuu noin 1000 MW lisää tuulivoimatuotantoa Suomeen.

Nykypäivän huipputekniset tuulivoimalat ovat hiljaisia ja tehokkaita. Suomen lait, viranomaismääräykset ja ohjeistukset pitävät siitä huolen, että kaikki Suomeen kehitettävät tuulivoimapuistot sijaitsevat niille soveltuvilla paikoilla ja riittävän kaukana ihmisistä eikä hankkeen vaikutukset ole kohtuuttomat alueen luonto- tai maisema-arvoihin.

Tuulivoima myös tuottaa juuri silloin, kun sähköä eniten Suomessa tarvitaan ja sähkönkulutus on suurinta. Tuulivoimalat tuottavat talvikuukausina eniten ja nämä kuukaudet ovatkin sähköntuotannoltaan jopa kaksinkertaiset kesäkuukausiin verrattuna. Tuulivoiman osuus koko Suomen sähköntuotannosta tuleekin moninkertaistumaan seuraavien vuosikymmenten aikana. On arvioitu, että vuonna 2030 tuulivoima kattaa jo yli puolet koko Suomen sähköntarpeesta.

Tuulivoima on lisäksi hajautettua sähköntuotantoa, jota tuotetaan ympäri Suomen. Tämä lisää tuotannon varmuutta ja tasapainottaa sähköverkkoa sekä taloudellisesti hyödyttää lukuisia kuntia Suomessa.

Tuulipuiston elinkaari lyhyesti

Tuulivoimapuiston elinkaari koostuu useista tärkeistä vaiheista, jotka varmistavat projektin onnistuneen toteutuksen ja kestävyyden. Prosessi alkaa huolellisella kartoituksella, jossa arvioidaan potentiaaliset tuulivoima-alueet ja selvitetään kunnan tahtotila ja kustannusarvio.

Seuraavaksi siirrytään suunnitteluun ja luvitukseen, jotka voivat kestää useita vuosia ja sisältävät ympäristövaikutusten arvioinnin sekä tarvittavat lupamenettelyt. Rakentamisen valmisteluvaiheessa valitaan sopivat tuulivoimalat ja tehdään tarkempi tekninen suunnittelu.

Varsinainen rakentaminen kestää yleensä 1-2 vuotta ja sisältää infrastruktuurin rakentamisen ja tuulivoimaloiden pystytyksen. Tuotantovaihe kestää 25-35 vuotta, jonka aikana puisto tuottaa sähköä ja sitä huolletaan säännöllisesti.

Elinkaarensa lopussa tuulivoimapuisto puretaan ja materiaalit kierrätetään mahdollisuuksien mukaan.

Lue artikkelimme tuulivoimapuiston elinkaaresta tästä.