Tietoa tuulivoimasta

Tuulivoimasta on tullut maailman nopeimmin kasvava sähköntuotantomuoto. Tuulivoimatuotanto on täysin päästötöntä ja uusiutuvaa energiaa. Suomen tuulivoimatuotanto kasvoi vuoden 2022 aikana 42 % ja Suomen sähkönkulutuksesta katettiin 14 % tuulivoimalla. Suomen Tuulivoimayhdistys arvioi, että vuonna 2023 valmistuu noin 1000 MW lisää tuulivoimatuotantoa Suomeen.

Nykypäivän huipputekniset tuulivoimalat ovat hiljaisia ja tehokkaita. Suomen lait, viranomaismääräykset ja ohjeistukset pitävät siitä huolen, että kaikki Suomeen kehitettävät tuulivoimapuistot sijaitsevat niille soveltuvilla paikoilla ja riittävän kaukana ihmisistä eikä hankkeen vaikutukset ole kohtuuttomat alueen luonto- tai maisema-arvoihin.

Tuulivoima myös tuottaa juuri silloin, kun sähköä eniten Suomessa tarvitaan ja sähkönkulutus on suurinta. Tuulivoimalat tuottavat talvikuukausina eniten ja nämä kuukaudet ovatkin sähköntuotannoltaan jopa kaksinkertaiset kesäkuukausiin verrattuna. Tuulivoiman osuus koko Suomen sähköntuotannosta tuleekin moninkertaistumaan seuraavien vuosikymmenten aikana. On arvioitu, että vuonna 2030 tuulivoima kattaa jo yli puolet koko Suomen sähköntarpeesta. Tuulivoima on lisäksi hajautettua sähköntuotantoa, jota tuotetaan ympäri Suomen. Tämä lisää tuotannon varmuutta ja tasapainottaa sähköverkkoa sekä taloudellisesti hyödyttää lukuisia kuntia Suomessa.

Lisää tietoa tuulivoimasta löytyy mm. tuulivoimayhdistyksen ja Motivan nettisivuilta.